Nejhůře jsou na tom aktuálně z hlediska počtu nakažených zdravotníků nemocnice v Libereckém a Moravskoslezském kraji.

V některých krajích je aktuálně více než pět procent sester z akutních nemocnic covid pozitivních. Ve své prezentaci to uvedl profesor Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, při jednání výboru pro zdravotnictví sněmovny Parlamentu ČR. Celkem bylo k 5. lednu v nemocnicích evidováno 1962 sester s virem SARS-CoV-2. Sesterskými povoláními se v tomto případě myslí jak všeobecné sestry, tak i dětské sestry, porodní asistentky a praktické sestry. Kromě toho také bylo v nemocnicích pozitivních 794 lékařů a dalších 1062 jiných zdravotnických pracovníků.

Nejsilněji zasaženy byly kraje Liberecký, Moravskoslezský a Královéhradecký, kde počet nakažených sester představoval více než pět procent všech sesterských úvazků v akutních nemocnicích. V Moravskoslezském kraji je zároveň covid pozitivních více než šest nemocničních lékařů ze sta.

Počet personálu je hlavní faktor, který limituje kapacity českých nemocnic i v dnešních dnech. Kapacity nemocnic se mnohde plní a pacienti musí být převáženi do vzdálenějších nemocnic.

Celkem je aktuálně covid pozitivních 6857 zdravotníků, z toho 3074 sester a 1344 lékařů. V nemocnicích akutní péče je celkem pozitivních 3818 zdravotníků, z toho 1962 sester a 794 lékařů.

Kraje podle počtu covid+ sester na 100 úvazků v akutních nemocnicích:
Liberecký … 5,35
Moravskoslezský … 5,16
Královéhradecký … 5,03
Pardubický … 4,91
Olomoucký … 3,77
Praha … 3,75
Zlínský … 3,56
(K 5. lednu 2021, ÚZIS)