Ministerstvo zdravotnictví s předstihem vybralo provozovatele letecké záchranné služby od roku 2021. Většinu základen zajistí DSA. Nikdo z uchazečů nepodal námitku.

Hodnotící komise Ministerstva zdravotnictví v reakci na končící smlouvy současných provozovatelů vybrala v úterý 7. ledna na základě veřejné zakázky na provozování letecké záchranné služby na osmi stanovištích do konce roku 2028 s téměř ročním předstihem nové provozovatele. Vítězné nabídky jsou oproti očekávání o více než miliardu nižší. S dnešní půlnocí skončila 15denní odvolací lhůta, nikdo z uchazečů nepodal námitku. Ministerstvo zdravotnictví nyní zahájí kroky k podpisu smluv s novými provozovateli.

Od 1. ledna 2021 bude v Jihomoravském, Libereckém, Královéhradeckém, Jihočeském, Ústeckém kraji a Kraji Vysočina operovat společnost DSA, pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj byla vybrána nabídka společnosti AIR – TRANSPORT EUROPE. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkových cen. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě znaleckého posudku, který provedlo České vysoké učení technické v Praze, na 3,8 miliardy korun bez DPH. „Zakázku na provozování letecké záchranné služby se nám povedlo vysoutěžit o miliardu levněji, což vnímám jako velký úspěch. To se v minulosti ještě nepodařilo,“ okomentoval výsledek tendru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Stanoviště pro Plzeňský kraj bude nadále obsluhovat Armáda ČR, Prahu a Střední Čechy pak Policie ČR.

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo veřejnou zakázku s cílem zajistit další rozvoj systému letecké záchranné služby a rozšíření a zkvalitnění celé služby při zachování co nejvyšší míry její bezpečnosti. Zadávací dokumentace vznikla ve spolupráci s širokou expertní komisí a vycházela z odborného dokumentu z roku 2018 „Současný stav a odborné, medicínské, provozní a technické požadavky na poskytování LZS v ČR v budoucnu“. Zároveň byly parametry zvoleny tak, aby došlo ke zlepšení 24hodinového pokrytí.„Je skvělé, že jsme nové poskytovatele vybrali s téměř ročním předstihem. Mají tak dostatek času na přípravu. Všichni si pamatujeme, že v minulosti se tendry na leteckou záchrannou službu potýkaly s problémy. My jsme ale veřejnou zakázku od začátku připravovali maximálně transparentně a ve spolupráci s těmi největšími odborníky v této republice. Naším cílem je maximálně zefektivnit a zkvalitnit tuto službu tak, aby se stala ještě více dostupnou,“ uvedl ministr Vojtěch.

„S tak rychlým výsledkem výběrového řízení jsem velice spokojen. Věřím, že dojde k rozvoji systému letecké záchranné služby a k její vyšší kvalitě a bezpečnosti,“ řekl prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR Marek Slabý.

Nový systém provozování vrtulníků přináší sjednocení a standardizaci systému a fungování jednotlivých stanovišť bez ohledu na to, který provozovatel na nich vrtulník provozuje. Provozovatelé vrtulníků mají povinnost respektovat metodický pokyn „Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby“, který ministerstvo vydalo již v minulém roce. „Metodiku jsme vydali z toho důvodu, že v ČR jsou vrtulníky provozovány více provozovateli a bylo tedy nezbytné vytvořit jednotná pravidla pro všechny. Jsem přesvědčen o tom, že to povede ke zvýšení kvality a bezpečnosti této služby,“ dodal ministr.

K veřejné zakázce „Provozování vrtulníků pro leteckou záchranou službu“ byly podány nabídky s těmito nabídkovými cenami v Kč bez DPH:

Jihomoravský kraj + Kraj Vysočina (předpokládaná hodnota: 1.021.000.000,-)
1. DSA a. s. – 738.460.000,-
2. Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H. – 835.434.087,28,-
3. AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o. – 845.000.000,-

Olomoucký kraj + Moravskoslezský kraj (předpokládaná hodnota: 929.000.000,-)
1. AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o. – 669.000.000,-
2. DSA a. s. – 688.820.000,-
3. Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H. – 703.213.103,58,-

Liberecký kraj + Královéhradecký kraj (předpokládaná hodnota: 924.000.000,-)
1. DSA a. s. – 688.730.000,-
2. AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o. – 725.000.000,-

Jihočeský kraj + Ústecký kraj (předpokládaná hodnota: 939.000.000,-)
1. DSA a. s. – 693.670.000,-
2. Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H. – 780.474.324,76,-

Celková vysoutěžená cena veřejné zakázky je 2 789 860 000,- Kč bez DPH. Zadávací dokumentace rozdělila zakázku na čtyři dílčí části tak, aby jeden provozovatel zajistil vždy jednu základnu s nepřetržitým provozem a jednu základnu s denním provozem.

Složení těchto dvojic respektuje geografické hledisko základen, které spolu přímo sousedí, což má být z provozně-technického hlediska benefitem umožňujícím snížení celkové ceny, stejně jako možnost zajištění zálohování obou základen pouze jedním vrtulníkem.