Od nadcházejícího akademického roku 2019/2020 se bude na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyučovat nový studijní program Pediatrické ošetřovatelství. Jeho absolventi a absolventky najdou uplatnění v ordinacích pediatrů a na dětských nemocničních odděleních. Zájemci se mohou hlásit do 10. srpna. Sdělila to mluvčí fakulty Alena Binterová.

Škola tak chce reagovat na poptávku po dětských zdravotních sestrách. „Zaměstnavatelé se nás už nyní ptají, kdy budeme mít první absolventy,“ řekla děkanka fakulty Ivana Chloubová.

První zájemci o obor mají letos čas na podání přihlášky až do 10. srpna. Přijímací zkoušku budou dělat 26. srpna. Studovat mohou buď v klasickém denním studiu, tedy prezenčně, nebo dálkově. Do obou forem studia přijme fakulta po 30 studentech. Pediatrické ošetřovatelství tak na Jihočeské univerzitě může od října studovat až 60 zájemců.

Dosud bylo možné na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity studovat zaměření na dětskou sestru až v navazujícím magisterském studiu. Nejdříve bylo nutné mít bakaláře z tříletého oboru všeobecná sestra.