Výstavba centrálního vstupního pavilonu a přístavba chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje dospěla do další fáze. V úterý 14. května 2024 v 9:30 hodin byla otevřena druhá ze tří etap tohoto projektu za účasti hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, náměstka pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka a dalších významných hostů. Na programu byla hned tři slavnostní otevření.

„Benešovská nemocnice postupně prochází modernizací v hodnotě bezmála šesti set milionů korun. Dnes se otvírá centrální vstupní pavilon s velkou recepcí ve zcela nové budově, provoz zahajuje nové lůžkové oddělení chirurgie a symbolicky začíná fungovat oficiální certifikovaný heliport pro záchranářské vrtulníky. Všechny tyto kroky naši krajskou nemocnici posouvají opět na vyšší úroveň a pro pacienty, lékaře i sestry jsou velkým přínosem. Stavební práce v areálu probíhají za provozu a já děkuji všem za to, jak zhoršené podmínky zvládli. Výsledek určitě stojí za to,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

„U této stavby mám tu čest být od samotného počátku a v rámci kontrolních dnů vždy sleduji ty malé krůčky, které nás posouvají k cíli. Dokončení a slavnostní otevření II. etapy je tak dalším dílčím vítězstvím, krokem, kterým opět přispíváme k tomu, aby středočeské zdravotnictví dosahovalo té nejlepší možné úrovně. Dnes otevíráme jak centrální vstupní pavilon, kde každý pacient získá vstupní informace, tak třeba i nové chirurgické oddělení. Přeji si, aby všechny tyto změny přispěly k maximální spokojenosti našich pacientů a aby zde naši zdravotníci našli ty nejlepší možné podmínky pro svou práci,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

V úterý dopoledne nejprve odstartoval provoz heliport, který dosud v benešovské nemocnici oficiálně neexistoval. Nová asfaltová plocha s označením „H“ v horní části areálu nad Komplexním rehabilitačním centrem umožňuje vzlet a přistání záchranářských vrtulníků. Jeho vybudování bylo podmínkou pro vznik urgentního příjmu II. typu. Dosud byli pacienti a zraněné osoby dopravováni letecky do traumatologických center pražských nemocnic. Nyní mohou být pacienti, kteří nemají kritéria pro příjem na specializované pracoviště nejvyššího typu, dopraveni do benešovské nemocnice. Pro pacienty bude příznivější, pokud budou hospitalizovaní ve své regionální nemocnici, blízko svého bydliště a rodiny.

„Nemocnice vybudováním heliportu pomohla k zajištění bezpečnosti a kvality provozu letecké záchranné služby. Přispěli jsme k rozšíření sítě certifikovaných heliportů použitelných všemi spolupracujícími složkami IZS. Je to také jasný signál toho, že jsme významnou páteřní nemocnicí nejen Středočeského kraje, která má u svého urgentního příjmu standardizovanou přistávací plochu, kterou kdykoli může využít organizace řízení letového provozu v České republice,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

Otevřena byla také zcela nová budova - centrální vstupní pavilon. V této architektonicky zajímavé budově uprostřed parku pod novým nadzemním koridorem je dominantní velká recepce, kde příchozí získají informace. Využít mohou interaktivní navigační systém na velkých obrazovkách.

„Bude to místo kde se všichni dozvědí vše potřebné k tomu, aby našli odpovídající pracoviště a třeba i konkrétního zdravotníka. Dále to bude místo, kde se soustředí čekatelé na transport. Čekání na sanitku nebo rodinného příslušníka stráví v příjemném prostředí, nikoli v čekárně před některou ambulancí. Navíc parkování převozové sanitky nebo osobního vozu nebude blokovat provoz na hlavní komunikaci jako doposud,“ řekl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

V patře vznikla zasedací místnost, která bude využitelná pro všechny školící a vzdělávací akce. „Nabídne možnost se zde připojit například na video systém na operačním sále, takže více lidí najednou může online sledovat operatérem komentovaný operační výkon, nebo bude možnost se připojit i na vzdálené fakultní nemocnice a vzdělávat se a sledovat je v postupech, které nejsou v naší nemocnici běžné a obvyklé. Mohou se zde také sledovat výsledky všech zobrazovacích metod a prezentovat magnetické rezonance a CT vyšetření,“ doplnil MUDr. Roman Mrva.

Pod střechou centrálního vstupního pavilonu bude v provozu nová lékařská knihovna s počítači a připojením do odborných knihoven. K dispozici bude terasa a nabídne i posezení s výhledem do parku. Právě v parku byly v dubnu vysazeny vzrostlé stromy – ambroň západní, cedr libanonský a platan javorolistý. Některé stromy se musely již před stavbou pokácet i kvůli svému špatnému stavu. A právě zeleň je jedním z důležitých aspektů, na které se nemocnice soustředí.

Třetí slavnostní zastávkou byla přístavba chirurgického pavilonu, kde se otevřelo patro pro lůžkové oddělení chirurgie ve zcela nových a moderních prostorách. „Chirurgie má úplně nové oddělení, které technologicky odpovídá tomu, co se na dnešní dobu sluší a patří, například klimatizaci. Navíc na jednom patře je takzvané čisté a septické oddělení. Dosud fungovalo každé na jiném patře,“ doplnil předseda představenstva MUDr. Roman Mrva. Součástí chirurgického oddělení je i urologie.

V přístavbě již funguje magnetická rezonance, urgentní příjem, ambulantní i lůžková ortopedie, urologie a sonografie. Společně s nadzemním „krčkem“ spojujícím chirurgický a interní pavilon byla tato pracoviště součástí první etapy, která se slavnostně otevřela 2. 2. 2024.

Ve třetí fázi se v přístavbě zprovozní patro pro oddělení ORL a Spánkovou laboratoř a patro, kde bude situována multioborová jednotka intenzivní péče pro chirurgické obory, a to do konce letošního roku.

Realizace stavby začala v únoru 2022. Náklady na celý projekt včetně vybavení jsou 578 milionů korun, do konce loňského roku si stavba vyžádala 375 milionů Kč. Projekt se provádí v režimu DESIGN & BUILD. Jedná se o jednu z největších investičních akcí Středočeského kraje v oblasti zdravotnictví za poslední roky. Je financována z úvěru Evropské investiční banky.