Investice v nemocnici jsou nesmírně důležité pro její rozvoj, zvýšení bezpečnosti a komfortu pro personál i pacienty. Největší akcí příštích dvou let je dostavba chirurgického pavilonu s vybudováním centrálního příjmu a současným propojením pavilonu interny a chirurgie do multibloku. V plánech má ale vedení nemocnice další rozvojové projekty.

Pacienti již několik měsíců vidí stavební ruch na bývalé ploše pro parkování pod chirurgickým pavilonem. Je to příprava na přístavbu této budovy. Celá investiční akce centrálního příjmu a dostavby včetně propojení pavilonů byla vysoutěžena a byl vybrán dodavatel stavby již v březnu 2021. Ihned po podpisu smlouvy v dubnu 2021 začala realizace projektu a geologické průzkumy nutné pro projektové práce. Stavební povolení bylo koncem ledna 2022 těsně před vydáním.

Na únor je již plánovaná stavba jako taková, tedy pilotáže a příprava na vybudování monolitové konstrukce, podobné té, jakou má Komplexní rehabilitační centrum. Vše probíhá podle harmonogramu. „I v této nelehké době se nám díky vynikající vstřícné spolupráci s dodavatelem daří držet rozpočet a termíny,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

Projekt je připravován v režimu DESIGN & BUILD, tedy vítěz zajišťuje projektovou dokumentaci, stavbu a vybavení. Předpokládané celkové náklady jsou 587 milionů korun, převážně z prostředků evropské investiční banky a z dalších dotačních programů.

V „běhu“ je i rekonstrukce interiéru budovy patologie, která začala 29. listopadu 2021 s termínem dokončení konec března 2022. V tuto chvíli naplno probíhají stavební práce, které spočívají v realizaci nových rozvodů a zdění příček.

Je předpoklad, že investici bude zpětně možné profinancovat ze zdrojů EU, které jsou však v tuto chvíli pozastaveny. „Nyní jsme díky výtečné ekonomické kondici nemocnice investici schopni financovat z vlastních prostředků,“ podotkl MUDr. Roman Mrva a připomněl, že pokud by nemocnice k rekonstrukci chátrající budovy nepřistoupila, byla by v tomto roce patologie dozorujícími orgány zcela uzavřena.

„To by znamenalo konec mnoha akutním operacím, výrazný finanční propad a řadu dalších komplikací pro klinická pracoviště. Díky rekonstrukci vznikne moderní, a především všem normám a předpisům vyhovující patologické pracoviště,“ upozornil MUDr. Roman Mrva.

Management nemocnice připravuje další důležité projekty. Jedním z nich je vybudování zpevněné plochy pro vzlet a přistání vrtulníku, tedy heliport. Plocha vznikne v tomto roce v místě louky nad rehabilitačním centrem. „Vzhledem k tomu, že nemocnice má přiznaný status urgentního příjmu druhého typu, musí mít ve svém areálu zpevněnou plochu pro vzlet a přistání vrtulníku. Proběhlo místní šetření leteckého úřadu, na jehož základě nyní začne projekce zpevněné plochy. Požadavek na heliport je dán ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky. Na základě poptávky byl vybrán dodavatel projektové dokumentace a nyní probíhají speciální projekční práce jako je i hluková studie a geografické zaměření, “ vysvětlil MUDr. Roman Mrva.

Ve fázi projekce je také rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů, jejíž oprava je nutná také proto, aby nedošlo k jejímu uzavření. Zároveň je intenzivně jednáno se Státním fondem životního prostředí o dotačních možnostech a probíhá také jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o případném uhrazení spoluúčasti v dotačním projektu. „Máme velkou šanci po letitých peripetiích toto vše dotáhnout v letošním roce do zdárného konce,“ doplnil technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.

Technický ředitel dále popisuje, že v nemocnici proběhlo v loňském i několik dalších investic, například rekonstrukce části střechy na pavilonu gynekologie, úpravna vody pro endoskopii, nový přívod vody na starou internu, obnova části veřejného osvětlení či postupná výměna zářivek v pavilonech za LED světla.

V letošním roce je plánována oprava rodinných domů ve vlastnictví nemocnice na bydlení pro zaměstnance, výměna hlavního elektrického rozvaděče v budově ředitelství a mnoho dalších oprav a investic do modernizace. „Začínáme také postupně realizovat výběrová řízení na nové zdravotnické přístroje z evropských fondů v celkové výši 147 milionů korun,“ doplnil MUDr. Roman Mrva.

V budoucnu se plánuje centralizace laboratoří, díky čemuž dojde k modernizaci pracoviště klinické biochemie a mikrobiologie. Loni již proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a začínají projektové práce, které mají trvat 12 měsíců. Finanční krytí na tuto akci zatím kromě úvahy o vlastních zdrojích nemocnice nemá. „Mnohokrát se nám ale osvědčilo být připraveni a mít projektovou dokumentaci, nebo alespoň studii na základě které můžeme žádat o vypsanou dotaci,“ upozornil MUDr. Roman Mrva. Více přiblížíme v dalších vydáních Nemocničních novin.

Pozitivním zprávou je především to, že nemocnice má vyrovnané hospodaření. „Hospodářský výsledek roku 2021 byl ke konci měsíce ledna 2022 kladný a kladný výsledek hospodaření předpokládáme s jistotou i po finálním vyúčtování hospodářského roku 2021. I díky tomuto a dle rozpočtu pro rok 2022 jsme mohli vzájemně velmi efektivně a konstruktivně jednat se zástupci odborových organizací a dohodli jsme se na navýšení mezd napříč všemi kategoriemi zaměstnanců i nad rámec státního doporučení,“ dodal MUDr. Roman Mrva.