UROLOGIE MÁ NOVÝ TÝM zkušených lékařů pod vedením MUDr. Romany Richterové. S MUDr. Ladislavem Maškem provedli 6. března 2024 laparoskopickou nefrektomii, tedy odstranění ledviny. Jde o PRVNÍ NEFREKTOMII PROVEDENOU LAPAROSKOPICKY v benešovské nemocnici. Dosud se odstraňovaly pouze otevřenou operací.

„Indikace k laparoskopickému odstranění ledviny jsou nejčastěji nádorová onemocnění. Při indikaci přihlížíme k velikosti samotného nálezu, ale i k cévnímu zásobení ledviny postižené nádorovým onemocněním. Taktéž je nutné přihlédnout ke komorbiditám a k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Ledvinu lze však laparoskopicky odstranit také z jiných indikací, například pro její nefunkčnost.

Výhodou laparoskopie je menší operační rána, menší riziko infekce a kratší doba hojení. Laparoskopické operace ledviny jsou dnes již běžnou součástí urologické operativy,“ uvedla vedoucí lékařka urologie MUDr. Romana Richterová.