Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Přehled událostí

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
..
..
region_allMoravskoslezský krajMoravskoslezský krajZlínský krajZlínský krajJihomoravský krajJihomoravský krajPardubický krajPardubický krajkraj Vysočinakraj VysočinaJihočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajPlzeňský krajKarlovarský krajKarlovarský krajkraj Prahakraj PrahaStředočeský krajStředočeský krajKrálovéhradecký krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajLiberecký krajÚstecký krajÚstecký krajOlomoucký krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajkraj VysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajkraj PrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11. října 2018 - 22. listopadu 2018
Nelékařské pozice

Kurz – Základy hodnocení EKG křivek pro nelékaře

IPVZ

Kurz probíhá v rámci 5 dnů (11.10., 18.10., 1.11., 15.11., 22.11.), vždy od 14 do 18 hodin. Historie a principy EKG. Historie elektrokardiografie. Klidový a akční potenciál. Převodní systém srdeční, anatomie a fyziologie. Technické zapojení EKG svodů, elektrokardiograf. Principy vzniku jednotlivých část EKG křivky. Popis EKG křivky. Poruchy vedení. Sick sinus syndrom. AV blokáda. Poruchy nitrokomorového převodu. Supraventrikulární arytmie. AVRT, AVNRT, flutter síní a další reentry arytmie. Fibrilace síní. Syndromy preexitace, WPW syndrom. Komorové arytmie. Komorové extrasystoly. Komorové tachykardie. Syndrom dlouhého QT. Kardiostimulace. Základní principy kardiostimulace. EKG obraz jednotlivých druhů stimulovaných rytmů. Poruchy vnitřního prostředí v EKG obraze. Hyperkalemie, hypokalemie, hyperkalcemie a hypokalcemie. Hypotermie. ICHS v EKG obraze. EKG obraz transmurální ischemie myokardu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ, kraj Praha
Kontakt: PhDr. Eva Morávková, tel: 261 092 458, email: moravkova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51195-kurz-zaklady-hodnoceni-ekg-krivek-pro-nelekare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. listopadu 2018 - 30. listopadu 2018
Nelékařské pozice

Mimořádný e-kurz – Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb

IPVZ

Cílem kurzu je seznámit se základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Kurz obsahuje tři lekce shodné struktury. Průchod studijními materiály je podmínkou splnění dané lekce, za splnění lekce získáváte vždy odznak. Pokud obdržíte tři odznaky za splnění jednotlivých lekcí a úspěšně absolvujete závěrečný test, získáváte certifikát za absolvování kurzu. Certifikát vám zašleme. Komunikačním prostředím e-kurzu je společné diskuzní fórum účastníků e-kurzu. Evaluačním nástrojem je dotazník pro zpětnou vazbu.
zobrazit detail

Místo konání: Internetové vzdělávání
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51596-mimoradny-e-kurz-zaklady-prace-s-osobnimi-udaji-pri-poskytovani-zdravotnich-sluzeb?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr
23. listopadu 2018
Nelékařské pozice

Novinky v ošetřovatelství

Vzdělávání IN s.r.o.

Odborná konference je určena pro nelékařský zdravotnický personál s hlavním tématem ošetřování pacientů z různých pohledů. Bližší informace na www.vzdelavani-in.cz.
zobrazit detail

Místo konání: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha 1, kraj Praha
Kontakt: Vzdělávání IN s.r.o., www.vzdelavani-in.cz, jindrova@vzdelavani-in.cz, 777 13 22 66

cela_cr kraj Praha
4. prosince 2018
Nelékařské pozice

Mezinárodně certifikovaný Prohlubující kurz Bazální stimulace® I

INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.

Mezinárodně certifikovaný Prohlubující kurz Bazální stimulace® I. Účastník obdrží certifikát od Mezinárodní asociace Bazální stimulace platný ve všech zemích EU. Slovenské sestry a porodní asistentky obdrží 6 kreditů od SK SaPA. Pořádá: INSTITUT Bazální stimulace ve spolupráci s NCO NZO v Brně, přihlášky a další informace o tomto kurzu a akreditaci Vám poskytne Obstová Alena.
zobrazit detail

Místo konání: NCO NZO Brno, Jihomoravský kraj
Kontakt: tel.: 543 559 517 e-mail: obstova@nconzo.cz

cela_cr Jihomoravský kraj
4. prosince 2018
Nelékařské pozice

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru dětská klinická psychologie

IPVZ

Přehled psychologické diagnostiky a psychopatologie dětí, otázky psychoterapie.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50869-cyklus-jednodennich-specializacnich-kurzu-v-oboru-detska-klinicka-psychologie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
5. prosince 2018 - 7. prosince 2018
Nelékařské pozice

Kurz – Senzomotorická stimulace – 1. část

IPVZ

Senzomotorická stimulace dle V. Jandy a M. Vávrové. Teorie a praktický výcvik. Cvičení na míčích. Cvičební úbor (plavky) a přezutí s sebou.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ, kraj Praha
Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51164-kurz-senzomotoricka-stimulace-1-cast?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
6. prosince 2018
Nelékařské pozice

Mezinárodně certifikovaný Prohlubující kurz Bazální stimulace® II

INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.

Mezinárodně certifikovaný Prohlubující kurz Bazální stimulace® II. Účastník obdrží certifikát od Mezinárodní asociace Bazální stimulace platný ve všech zemích EU. Slovenské sestry a porodní asistentky obdrží 6 kreditů od SK SaPA. Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová. Pořádá: INSTITUT Bazální stimulace ve spolupráci s Centrem pro vzdělávání při Thomayerově nemocnici, přihlášky a další informace Vám poskytne Mgr. Jitka Vaňková.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: jitka.vankova@ftn.cz, 261083252, 605235788

cela_cr kraj Praha
6. prosince 2018
Nelékařské pozice

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie

IPVZ

Dopoledne kazuistické konzultace, odpoledne přednášky na vybraná témata.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50856-cyklus-jednodennich-specializacnich-kurzu-v-oboru-klinicka-psychologie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
7. prosince 2018
Nelékařské pozice

Kurz – Hepatitidy – vracející se problém

IPVZ

Hepatitidy A, B, C, D, E. Prevalence a incidence v ČR a ve světě. Problematika práce v ohnisku a očkování.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50877-kurz-hepatitidy-vracejici-se-problem?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
10. prosince 2018
Nelékařské pozice

Seminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie

IPVZ

Aktuality specializačního vzdělávání, problematika akreditovaných pracovišť. Diskuse.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50864-seminar-pro-skolitele-akreditovanych-zarizeni-oboru-klinicka-psychologie-a-detska-klinicka-psychologie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
10. prosince 2018
Nelékařské pozice

Kurz – Novinky v ochraně osobních údajů pro zdravotníky

IPVZ

Zdravotnická dokumentace. Legislativní východiska, obsah a forma zdravotnické dokumentace, přístup k informacím, archivace. Podstatné změny a nové povinnosti při zpracování osobních údajů, které přináší Obecné nařízení EU 2016/679 (GDPR). Analýza dopadu Obecného nařízení na činnosti poskytovatelů zdravotních služeb; legitimita zpracování, záměrná a standardní ochrana údajů. Stanovení postupu k zajištění souladu s Obecným nařízením; posouzení rizik, práva subjektu k údajům, výkon dozoru a sankce za porušení povinností. Moderní technologie ve zdravotnictví a jejich použití v souladu s Obecným nařízením (nositelné technologie, kamerové systémy, elektronická komunikace aj.).
zobrazit detail

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51098-kurz-novinky-v-ochrane-osobnich-udaju-pro-zdravotniky?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
10. prosince 2018 - 12. prosince 2018
Nelékařské pozice

Specializační kurz – Základní kmen – pro klinické laboratorní obory – klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína – 7. část: Modul CHESTAT

IPVZ

Základní statistické pojmy, exploatorní analýza, základní typy rozdělení, testy normality, transformace dat. Základy statistického uvažování, testy hypotéz. Statistické hodnocení diagnostické a terapeutické účinnosti laboratorních zkoušek. Statistické a programové prostředí R-plus. Vztah mezi kvantitativními proměnnými: korelace, lineární a nelineární regrese. Porovnání kvantitativních údajů. Kalibrace. One-point, lineární a nelineární kalibrace. Nejistota kalibračního modelu. Referenční intervaly a biologická variabilita. Protokol EP 5A – přesnost. Analýza rozptylu, analýza komponent rozptylu. Rozsah výběru, výzkumné plány, návrh experimentu. Aplikace statistiky při validaci a kontrole jakosti analytických metod. Přesnost, správnost, pravdivost výsledků lab. zkoušek. Znaky analytické metody. LOD a LOQ. Přehled statistických programů. Nejistota rutinního výsledku.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50823-specializacni-kurz-zakladni-kmen-pro-klinicke-laboratorni-obory-klinicka-biochemie-alergologie-a-klinicka-imunologie-klinicka-genetika-a-nuklearni-medicina-7-ca?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
11. prosince 2018
Nelékařské pozice

Test k uzavření společného dvouletého farmaceutického základu

IPVZ

Počítačový test maximálně 60 minut.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ, kraj Praha
Kontakt: Petra Stará, email: stara@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51111-test-k-uzavreni-spolecneho-dvouleteho-farmaceutickeho-zakladu?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
12. prosince 2018
Nelékařské pozice

Test k uzavření společného dvouletého farmaceutického základu

IPVZ

Počítačový test maximálně 60 minut.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ, kraj Praha
Kontakt: Petra Stará, email: stara@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51112-test-k-uzavreni-spolecneho-dvouleteho-farmaceutickeho-zakladu?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
12. prosince 2018
Nelékařské pozice

Test k uzavření doplňující odborné praxe

IPVZ

Počítačový test maximálně 75 minut.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ, kraj Praha
Kontakt: Petra Stará, email: stara@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51115-test-k-uzavreni-doplnujici-odborne-praxe?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
13. prosince 2018
Nelékařské pozice

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie

IPVZ

Dopoledne kazuistické konzultace, odpoledne přednášky na vybraná témata.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50857-cyklus-jednodennich-specializacnich-kurzu-v-oboru-klinicka-psychologie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
18. prosince 2018 - 20. prosince 2018
Nelékařské pozice

Kurz kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

IPVZ

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Klasifikace a číselníky popisující funkční stav, zdravotní intervence, zdravotnické prostředky a léčivé přípravky, Struktura a principy CZ- DRG, Metodiky v CZ- DRG. Legislativa a dokumentace. Vykazování zdravotní péče. Praxe kódování diagnóz.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51606-kurz-kodovani-zdravotnich-sluzeb-referencni-kodovani-v-systemu-cz-drg?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha