Kalendář
vzdělávacích aktivit

Vyhledávání podle kategorií:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní
Skrýt podrobné vyhledávání
Kategorie
- -
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
15. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb – Modul 3: Klinická hygiena a epidemiologie, novinky i osvědčené postupy

Praha

Prevence infekcí krevního řečiště, močového traktu, respiračního traktu. Prevence infekcí v místě operačního výkonu, hygiena rukou. Standardní postupy v bariérové ošetřovací technice, prevence HAI. Audit dodržování vnitřních předpisů v oblasti prevence HAI. Test "Poznej 10 chyb". Určeno pro zdravotnické i ostatní pracovníky, kteří program zvyšování kvality zajišťují v menších nemocnicích, ať už…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Technická audiologie 5 v rámci celoživotního vzdělávání

Praha

Měření a diagnostika sluchových funkcí: vestibulární vyšetření (ENG, VOG, VEMP, stabilometrie, VHIT), elektrocochleografie, CAP sluchového nervu, MLR, LAEP, nové audio testy. Vyšetření vestibulární funkce (ENG, VOG, VEMP, VHIT), praktická měření. Objektivní audiometrie, tympanometrie, OAE (BERA, CERA, ASSR, typy stimulů, DPOAE, TEOAE, SOAE, indikace jednotlivých typů vyšetření a jejich význam v…

Místo konání:
Praha 10, FNKV, Klinika ORL, Šrobárova 1150/50 a P
Kraj:
Praha
21. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Zdravotnická dokumentace a ochrana osobních údajů

Praha

Obsahem vzdělávacího programu je zdravotnická dokumentace, její vedení a ochrana osobních údajů při poskytování zdravotních služeb. Posluchači se seznámí s definicí zdravotnické dokumentace, s věcnými důvody pro její řádné vedení. Seznámí se se základními legislativními východisky pro vedení zdravotnické dokumentace, s povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb směrem k vedení zdravotnické…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
21. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Novinky revizního lékařství

Praha

Seznámení s rozvojem vybraných oborů s ohledem na aktuální stav revizního lékařství. Určeno pro revizní zaměstnance, zejména revizní lékaře zdravotních pojišťoven.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
23. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Právní novinky ve zdravotnictví – část III. – Právní vztah poskytovatele a zdravotní pojišťovny, úhradové vztahy a spory

Praha

Dopolední seminář je zaměřen na právní úpravu úhrady péče dle zákona č. 48/1997 Sb. ve světle recentních rozhodnutí Ústavního soudu "o nadstandardech" a "o úhradové vyhlášce". Tématem je vymezení nároku pojištěnce na úhradu zdravotních výkonů, léků a zdravotnických prostředků, vymezení časové a místní dostupnosti, tvorba smluvní sítě zdravotních pojišťoven, úhradové limitace a regulační omezení,…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
29. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Krajské priority státního zdravotního dozoru v hygienických oborech

Praha

Sdílení zkušeností, metodik a výstupů z priorit stanovovaných v jednotlivých hygienických oborech na krajské úrovni. Určeno pro odborné pracovníky KHS, SZÚ, ZÚ.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
25. května 2020
AKCE
IPVZ

Kurz pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru

Praha

Základní právní normy, organizace a řízení znalecké činnosti (zákon o znalcích, účast u soudu), posuzování mechanismu a závažnosti poranění, odškodňování úrazů, struktura znaleckého posudku. Určeno pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru zdravotnictví ve všech odvětvích (pro žadatele u Krajského soudu Praha je kurz povinný).

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
28. května 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Dodavatelsko-odběratelské vztahy ve zdravotnictví

Praha

Účelem a cílem celodenního semináře je prakticky vedený výklad zaměřený na správnou praxi při uzavírání, zajištění a plnění smluv, nezbytných k zajištění provozních a investičních potřeb zdravotnických zařízení. Seminář bude zaměřený na pochopení a správnou aplikaci smluvních institutů obsažených v zák. č. 89/2012 Sb. Obsahem semináře bude výklad zaměřený na oblast uzavírání smluv, jejich změn,…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
2. června 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Aktuální stav oboru radiologie a problematika revizního lékařství

Praha

Seznámení s rozvojem oboru, současný přehled a moderní diagnostika. Radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie, neuroradiologie, radiační onkologie. Určeno pro revizní zaměstnance, zejména revizní lékaře zdravotních pojišťoven.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
3. června 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Podpora zdraví a zdravotní politika v činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Praha

Činnosti OOVZ – KHS pro naplňování ustanovení § 82 odst. 2 písm. u), podpora zdraví, spolupráce s orgány státní samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu. Určeno pro zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha