Kalendář
vzdělávacích aktivit

Vyhledávání podle kategorií:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní
Podrobné vyhledávání
Kategorie
- -
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie

Praha

Dopoledne kazuistické konzultace, odpoledne přednášky na odborná témata. Na seminář si účastníci připraví kazuistiku. Diskuze nad kazuistikami je výhradní náplní dopoledního programu. Určeno pro klinické psychology ve specializační přípravě v oboru klinická psychologie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulinovou pumpou I

Praha

Praktické aspekty ovládání senzorů a inzulinových pump, doporučené postupy a interpretace kontinuální monitorace v modelových situacích, hypoglykémie, možnosti edukace. Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP. Určeno pro zájemce o danou problematiku, zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Certifikovaný kurz – Technická audiologie, část 5

Praha

Měření a diagnostika sluchových funkcí: vestibulární vyšetření (ENG, VOG, VEMP, stabilometrie, VHIT), elektrocochleografie, CAP sluchového nervu, MLR, LAEP, nové audio testy. Vyšetření vestibulární funkce (ENG, VOG, VEMP, VHIT), praktická měření. Objektivní audiometrie, tympanometrie, OAE (BERA, CERA, ASSR, typy stimulů, DPOAE, TEOAE, SOAE, indikace jednotlivých typů vyšetření a jejich význam v…

Místo konání:
Praha 10, FNKV, Klinika ORL, Šrobárova 1150/50 a P
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základy klinických laboratorních oborů – Základní kmen pro obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína – 7. část: Modul…

Praha

Základní statistické pojmy, exploratorní analýza, základní typy rozdělení, testy normality, transformace dat. Základy statistického uvažování, testy hypotéz. Statistické hodnocení diagnostické a terapeutické účinnosti laboratorních zkoušek. Statistické a programové prostředí R-plus. Vztah mezi kvantitativními proměnnými: korelace, lineární a nelineární regrese. Porovnání kvantitativních údajů.…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Lékařská bakteriologie – novinky

Praha

Teoretické základy identifikace bakterií. Metody identifikace, diferenciální diagnostika bakteriálních původců infekcí a vyšetření jejich citlivosti k antibiotikům. Přirozená rezistence bakterií k antibiotikům jako pomocný marker identifikace některých rodů a druhů bakterií. Problémy identifikace původců infekcí. Posuzování signifikance bakteriologických nálezů a jejich epidemiologických…

Místo konání:
Praha 2, Studničkova 7, ÚIM 1. LF UK
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Organizace a řízení ve zdravotnictví – Modul 6 – Kvalita a bezpečí zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních

Praha

Kvalita a bezpečí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení. Určeno pro zdravotnické pracovníky uvedené v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
21. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kazuistický seminář v psychosomatice

Praha

Základní informace z psychosomatiky. Kazuistické případy – řešení, diskuze. Určeno pro psychology se zájmem o danou problematiku.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
23. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Celková anestezie up to date 2020

Praha

Inhalační anestetika v současné anestezii. Volba anestezie a onkologická onemocnění. Ovlivnění kognitivních funkcí celkovou anestezií. Tekutinová terapie a vliv na endotel. Nejsilnější opioid carfentanil. Úvod a probuzení z anestezie. Urgentní zajištění dýchacích cest. Supraglotické pomůcky Up to date 2020. Určeno pro anesteziology, lékaře intenzivní medicíny a anesteziologické sestry.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
24. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Individuální očkovací plány pro pediatrickou praxi

Praha

Současné problémy očkování – především potřeba individuálních očkovacích plánů (IOP). IOP se musí sestavovat tam, kde očkování ještě nebylo zahájeno a použití vakcíny v daném věku je mimo doporučení uvedené v SPC, nebo se musí dokončit očkování, kde intervaly mezi dávkami mají podstatně delší nebo kratší intervaly než dovoluje SPC. Praktické aspekty očkování dětí s ohledem na dodržování…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
30. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie

Praha

Dopoledne kazuistické konzultace, odpoledne přednášky na odborná témata. Na seminář si účastníci připraví kazuistiku. Diskuze nad kazuistikami je výhradní náplní dopoledního programu. Určeno pro klinické psychology ve specializační přípravě v oboru klinická psychologie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha