Kalendář
vzdělávacích aktivit

Vyhledávání podle kategorií:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní
Podrobné vyhledávání
Kategorie
- -
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
31. března 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Optimální využívání počítačového systému SLP v laboratorní praxi

Praha

Efektivní práce s počítačovým systémem SLP při tvorbě laboratorní dokumentace – přehled nástrojů, jejich nastavení a práce s nimi; papírová i hypertextová dokumentace. Lokální číselník laboratorních položek, Laboratorní příručka, dokumentace systému kvality a řízení kvality – SOP, směrnice, instrukce, formuláře, záznamy. Řízená dokumentace – založení, udržování, revize, nové verze, archivace.…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
7. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Souhrn o pacientovi

Praha

Výukový program navazuje na nový prvek v české zdravotnické legislativě, zavedení souhrnu o pacientovi (Patient Summary). Zdravotnická zařízení si mohou navzájem, a to i přeshraničně, předávat definovanou sadu důležitých zdravotních informací o konkrétním pacientovi. Zapojení do systému umožní vyžádat si informace o pacientovi z jiného zdravotnického zařízení a také předat informace o svém…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
8. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – ISIN – nové funkcionality, logické vazby, validace a vkládání dat v informačním systému infekčních nemocí

Praha

Aktualizované informace o systému ISIN, prohloubení znalostí a dovedností terénních pracovníků KHS, týkajících se práce s ISIN. Určeno pro pracovníky KHS, především ty s rolí asistent.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
15. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb – Modul 3: Klinická hygiena a epidemiologie, novinky i osvědčené postupy

Praha

Prevence infekcí krevního řečiště, močového traktu, respiračního traktu. Prevence infekcí v místě operačního výkonu, hygiena rukou. Standardní postupy v bariérové ošetřovací technice, prevence HAI. Audit dodržování vnitřních předpisů v oblasti prevence HAI. Test "Poznej 10 chyb". Určeno pro zdravotnické i ostatní pracovníky, kteří program zvyšování kvality zajišťují v menších nemocnicích, ať už…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Technická audiologie 5 v rámci celoživotního vzdělávání

Praha

Měření a diagnostika sluchových funkcí: vestibulární vyšetření (ENG, VOG, VEMP, stabilometrie, VHIT), elektrocochleografie, CAP sluchového nervu, MLR, LAEP, nové audio testy. Vyšetření vestibulární funkce (ENG, VOG, VEMP, VHIT), praktická měření. Objektivní audiometrie, tympanometrie, OAE (BERA, CERA, ASSR, typy stimulů, DPOAE, TEOAE, SOAE, indikace jednotlivých typů vyšetření a jejich význam v…

Místo konání:
Praha 10, FNKV, Klinika ORL, Šrobárova 1150/50 a P
Kraj:
Praha
21. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Novinky revizního lékařství

Praha

Seznámení s rozvojem vybraných oborů s ohledem na aktuální stav revizního lékařství. Určeno pro revizní zaměstnance, zejména revizní lékaře zdravotních pojišťoven.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
21. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Zdravotnická dokumentace a ochrana osobních údajů

Praha

Obsahem vzdělávacího programu je zdravotnická dokumentace, její vedení a ochrana osobních údajů při poskytování zdravotních služeb. Posluchači se seznámí s definicí zdravotnické dokumentace, s věcnými důvody pro její řádné vedení. Seznámí se se základními legislativními východisky pro vedení zdravotnické dokumentace, s povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb směrem k vedení zdravotnické…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
23. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Právní novinky ve zdravotnictví – část III. – Právní vztah poskytovatele a zdravotní pojišťovny, úhradové vztahy a spory

Praha

Dopolední seminář je zaměřen na právní úpravu úhrady péče dle zákona č. 48/1997 Sb. ve světle recentních rozhodnutí Ústavního soudu "o nadstandardech" a "o úhradové vyhlášce". Tématem je vymezení nároku pojištěnce na úhradu zdravotních výkonů, léků a zdravotnických prostředků, vymezení časové a místní dostupnosti, tvorba smluvní sítě zdravotních pojišťoven, úhradové limitace a regulační omezení,…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
29. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Krajské priority státního zdravotního dozoru v hygienických oborech

Praha

Sdílení zkušeností, metodik a výstupů z priorit stanovovaných v jednotlivých hygienických oborech na krajské úrovni. Určeno pro odborné pracovníky KHS, SZÚ, ZÚ.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
25. května 2020
AKCE
IPVZ

Kurz pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru

Praha

Základní právní normy, organizace a řízení znalecké činnosti (zákon o znalcích, účast u soudu), posuzování mechanismu a závažnosti poranění, odškodňování úrazů, struktura znaleckého posudku. Určeno pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru zdravotnictví ve všech odvětvích (pro žadatele u Krajského soudu Praha je kurz povinný).

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha