Kalendář
vzdělávacích aktivit

Vyhledávání podle kategorií:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní
Podrobné vyhledávání
Kategorie
- -
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
18. května 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základní kmen – pro klinické laboratorní obory – klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína – 4. část: Modul HENM

Praha

Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie krevních řad. Základy morfologie. Fyziologie hemostatických procesů. Fibrinolýza, inhibitory krevního srážení. Patofyziologie hemostázy. Hematologická vyšetření v diagnostice. Základní morfologie. Imunohematologie erytrocytů – základní principy, základní vyšetření. Imunohematologie trombocytů a leukocytů. Systémy krevních skupin. Klinická imunohematologie…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
18. května 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Kinezioterapie – přehled metodik

Praha

Teorie metodik používaných ve fyzioterapii – základy, principy a indikace. Za účast na tomto kurzu nejsou lékařům přidělovány kreditní body ČLK! Určeno pro lékaře zařazené do oboru rehabilitační a fyzikální medicína (povinný kurz dle vzdělávacího programu), rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty VŠ a SŠ.

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
18. května 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Hematologie a transfuzní služba – modul III. – Transfuziologie

Praha

Základní vyšetření v transfuzním lékařství, imunohematologie, krevní skupiny, HLA systém, separační a eliminační metody. Určeno pro vysokoškoláky nelékaře v přípravě k atestaci v oboru Klinický bioanalytik v hematologii a transfuzní službě.

Místo konání:
Praha 2, U Nemocnice 1, ÚHKT
Kraj:
Praha
19. května 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Zdravotnická dokumentace a ochrana osobních údajů

Praha

Obsahem vzdělávacího programu je zdravotnická dokumentace, její vedení a ochrana osobních údajů při poskytování zdravotních služeb. Posluchači se seznámí s definicí zdravotnické dokumentace, s věcnými důvody pro její řádné vedení. Seznámí se se základními legislativními východisky pro vedení zdravotnické dokumentace, s povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb směrem k vedení zdravotnické…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. května 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Aktuality a kazuistiky v hygieně a epidemiologii

Praha

Aktuality, kazuistiky a modelové situace z každodenní praxe v hygienické službě. Určeno pro lékaře a nelékaře a zejména nové pracovníky HS a další zájemce o tuto problematiku.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. května 2020
AKCE
IPVZ

Závěrečný test pro nelékaře k ukončení základního kmene

Praha

Závěrečný test v délce trvání 2 hodiny. Určeno pro nelékaře, kteří absolvovali 8 povinných kurzů a splnili všechny požadavky vzdělávacího programu pro společný základ (obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína).

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
21. května 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Malárie a cestovatelský průjem – prevence, profylaxe a pohotovostní léčba

Praha

Nejčastější preventivní doporučení pro cestovatele tropických oblastí s ohledem na malárii a cestovatelský průjem. Nejprve bude diskutována antimalarická profylaxe a případná pohotovostní léčba při návštěvě tropických oblastí s převahou tropické malárie (Pl. falciparum) anebo s převahou třídenní malárie (Pl. vivax, Pl. ovale). Budou probírány nejčastější destinace a doporučení dle mapek výskytu…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
28. května 2020
AKCE
IPVZ

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie

Praha

Dopoledne kazuistické konzultace, odpoledne přednášky na odborná témata. Na seminář si účastníci připraví kazuistiku. Diskuze nad kazuistikami je výhradní náplní dopoledního programu. Určeno pro klinické psychology ve specializační přípravě v oboru klinická psychologie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
28. května 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Mezinárodní očkovací průkaz a jeho vyplňování

Praha

Obě hlavní části MOP: 1. Certifikát o povinném očkování, očkování proti žluté zimnici a také návod na vyplnění Certifikátu o neprovedeném očkování proti žluté zimnici ze zdravotních důvodů. Budou probrány konkrétní příklady, kdy očkování aplikovat a kdy ne. 2. Mezinárodní očkovací průkaz, včetně zápisu standardních i nestandardních očkování v anglickém jazyce, a dle mezinárodních zvyklostí.…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
28. května 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulinovou pumpou II

Praha

Praktická aplikace kontinuální monitorace a technologie v modelových situacích a terapii. Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP. Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha