Kalendář
vzdělávacích aktivit

Vyhledávání podle kategorií:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní
Podrobné vyhledávání
Kategorie
- -
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
17. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků

Praha

Legislativa, působení a účinky léčivých přípravků na organismus, farmaceutická technologie, toxikologie, farmakologie, farmakognosie, výroba a kontrola jakosti, zabezpečování jakosti, registrace. Určeno pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků podle zákona 378/2007 Sb.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
17. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Refreshment manuální medicíny – oblast krční páteře

Praha

Opakování funkčního vyšetřování nemocných s vertebrogenními poruchami doplněné o nové vyšetřovací a léčebné postupy zaměřené na oblast krční páteře a cervikokraniální spojení. Funkční RTG analýza se zaměřením na krční páteř a CC oblast. Určeno pro lékaře, kteří absolvovali kurz manuální medicíny.

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
18. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Základy pracovního lékařství – 1. část, 1. – 6. lekce

Praha

Náplň a koncepce pracovního lékařství, legislativa oboru. Vztah práce a zdraví. Kategorizace prací. Analýza rizik. Preventivní prohlídky. Fyziologie práce. Psychologie práce. Základy ergonomie. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Vyšetřovací metody. Nemoci z povolání. Chemické látky v pracovním prostředí. Fyzikální faktory pracovního prostředí. Určeno pro lékaře se specializací v oboru…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
18. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Hodnocení, měření a zdroje fyzikálních faktorů na pracovišti a využití vyšetřovacích metod v ordinaci PL

Praha

Hodnocení, zdroje a měření hluku, vibrací, ionizujícího a neionizujícího záření na pracovišti, EMG, nemoci z povolání, poškození zraku. Určeno pro lékaře a asistenty hygieny práce, lékaře pracovního lékařství, praktické lékaře.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Principy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění

Praha

Obecné základy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění. Diagnostika Non Hodgkinových B lymfomů, Hodgkinova lymfomu, Non Hodgkinových T lymfomů. Histologické praktikum. Určeno pro lékaře, patology.

Místo konání:
Praha 2, Studničkova 2, Ústav patologie, katedra I
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti

Praha

Biopsychosociální pojetí chronické bolesti, diferenciální diagnostika u pacientů s chronickou bolestí, psychosomatika, poruchy osobnosti, psychoterapie léčby bolesti (dynamická, kognitivně behaviorální, hypnosugestivní, herní terapie), komunikace, vztah lékař a pacient, prevence syndromu vyhoření v algeziologii, bolest a závislost, bolest a spiritualita, bolest a sexualita. Určeno pro algeziology…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Základní kurz akupunktury modul B 3

Praha

Demonstrace praktických postupů, praktický výcvik a teoretická výuka klasické i moderní akupunktury a aurikuloterapie. Širší souvislosti akupunktury. Určeno pro lékaře s odbornou způsobilostí se zájmem o používání akupunktury v léčebně preventivní péči. Podmínkou je absolvování části A 1, A 2, A 3, B 1 a B 2 základního kurzu.

Místo konání:
Katedra akupunktury a tradiční čínské medicíny, St
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Blok morfologie, fyziologie a embryologie člověka III

Praha

Pufry, regulace pH v buňce. Přeměna energie v buňce. Faktory ovlivňující rychlost biochemických procesů. Biochemie hormonů. Transport látek přes membrány. Chemické složení a biologické vlastnosti desinfekčních prostředků. Cytotoxické, embryotoxické a mutagenní sloučeniny. DNA, chromatin, chromozómy. Imprinting, epigenetika. Koncepce genu, mutace. Základní Mendelova pravidla dědičnosti. Genotyp a…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základy vnitřního lékařství a novinky z vnitřního lékařství

Praha

Vybrané kapitoly z interních oborů se zaměřením na problémové oblasti. Novinky v oboru. Určeno pro lékaře před ukončením interního základního kmene (povinný kurz dle platných vzdělávacích programů).

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Organizace a řízení ve zdravotnictví – Modul 6 – Kvalita a bezpečí zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních

Praha

Kvalita a bezpečí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení. Určeno pro zdravotnické pracovníky uvedené v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha