Ve dnech 3. 12. 2019 a 4. 12. 2019 se v Praze konal již 14. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2019 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“. Tato pozitivně laděná odborná akce byla určena zřizovatelům, ředitelům a řídícím pracovníkům zdravotních pojišťoven a nemocnic, představitelům akademické sféry a vedení pacientských organizací v České a Slovenské republice. Konferencí již tradičně provázel pan Daniel Takáč, televizní moderátor a zúčastnilo se ji více než 700 hostů.

Záštitu nad letošní odbornou konferencí přijali prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, dr. h. c., předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, PhD., předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radek Vondráček, ministr zdravotnictví České republiky Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministryně zdravotnictví Slovenské republiky doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Mezi hlavními diskutovanými tématy pro letošní rok bylo dlouhodobé financování zdravotní péče s výhledem na 10 let (provoz, investice a moderní péče), personální otázky zdravotnictví (rozdělení kompetencí a lepší organizace zdravotní péče), zdravotní zisk – výhody spolupráce zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče směrem k pacientům, indikátory kvality zdravotní péče a možnosti jejich kontroly, elektronizace zdravotnictví a její hranice, legislativa (zákon o elektronizaci zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění), zlepšování zdravotní péče a spolupráce mezi nemocnicemi, ambulantními lékaři a pacientskými organizacemi.

V rámci hlavních diskusních bloků vystoupili například ministr zdravotnictví Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ing. Zdeněk Kabátek, rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předsedkyně Společnosti medicínského práva – České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. a další.

Součástí odborné konference bylo již tradičně vyhlášení nejlépe hodnocených nemocnic v rámci 14. ročníku celostátního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR“ a nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven v rámci 5. ročníku celostátního průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku“.

Absolutním vítězem v žebříčku nemocnic za rok 2019 se stala Nemocnice Strakonice, zdravotní pojišťovnou roku 2019 pak Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

15. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2020 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“ se uskuteční ve dnech 24. 11. 2020 a 25. 11. 2020 v Praze. Více informací na www.hc-institute.org