Průzkum "Nejlepší nemocnice ČR" hodnotí nemocnice dle bezpečnosti a spokojenosti jejich pacientů a také z pohledu jejich ZAMĚSTNANCŮ.

Pokud jste zaměstnancem některé z nemocnic s akutní lůžkovou péčí, můžete svůj názor anonymně vyjádřit zodpovězením otázek v následujícím dotazníku: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/zamestnanci-nemocnic.html?_=11