Největší český rezidenční stavitel Central Group i v letošním roce přispívá nemalou částkou na dobrou věc. Již 13 let sponzoruje Nadační fond pro zdraví dětí, který byl založen ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Na včerejším galavečeru společnosti byl zároveň představen zcela nový Nadační fond pro lékařský výzkum. Ten Central Group založil ve prospěch Fakultní nemocnice v Motole na podporu vzdělávání a výzkumu v oblasti onkologie a interní medicíny. Obě nadace na galavečeru obdržely šek na jeden milion korun.

Za 13 let podpořil Nadační fond pro zdraví dětí již 170 lékařských projektů. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání nadační fond pomáhá také při financování potřebného přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o matky a děti zajišťují.
„Nadační fond pro zdraví dětí pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba, pomáhá mladým lékařům z ÚPMD v jejich dalším odborném rozvoji, při získávání nejnovějších poznatků současné lékařské vědy, pomáhá prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci ČR, ale i v zahraničí, pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení, pomáhá šířit věhlas české lékařské vědy, která
měla a má v celosvětovém měřítku své pevné a historické místo,“ ocenil spolupráci doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě.

„Jsem moc rád, že už třináct let můžeme pomáhat dobré věci. Za tu dobu jsme nadačnímu fondu přispěli mnohamilionovými částkami. Cítíme to jako svou společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem Central Group je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás,“ vysvětlil důvody dlouhodobé podpory fondu Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group.