Od ledna 2023 nastupuje do pozice vedoucího lékaře akciové společnosti Lázně Luhačovice MUDr. Petr Pšenica. Nahradí tak dosavadního primáře MUDr. Jiřího Hnátka, který stál v čele lázeňských lékařů od roku 1985.

Kdo je Petr Pšenica? MUDr. Petr Pšenica se narodil v Hranicích v květnu 1984. V roce 2009 dokončil studia na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Své první lékařské zkušenosti nasbíral jako sekundární lékař na neurologii Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Již v prvních letech si začal uvědomovat důležitost komplexního přístupu při diagnostice a léčbě chorob nervového a pohybového ústrojí. V roce 2012 absolvoval kurz myoskeletální medicíny, o dva roky později úspěšně složil specializaci z neurologie na Neurologické klinice FN Brno Bohunice. Mezi lety 2015-2018 zastával funkci zástupce primáře neurologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati. Okruh působnosti si rozšířil o vzdělávání lékařů v předatestační přípravě. V rámci péče o pacienty s roztroušenou sklerózou se podílel na řešení klinických studií biologické terapie. Působil také jako člen širší redakční rady odborného časopisu Multiplex Sclerosis News.

Od roku 2018 nastoupil do akciové společnosti Lázně Luhačovice na pozici vedoucího lékaře. Složil úspěšně atestační zkoušku z rehabilitace a fyzikální medicíny a je členem společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu.

Petr Pšenica je ženatý a s manželkou Gabrielou mají 3 děti. 10letá Eliška hraje na klavír, 8letý Matoušek hraje fotbal, nejmladší 2letá Adélka je momentálně s maminkou doma na rodičovské dovolené. K jeho zálibám patří rodina, péče o zahradu, příroda, hra na klasickou kytaru a četba.

Poděkování generálního ředitele prim. MUDr. Jiřímu Hnátkovi
Doktor Hnátek v naší společnosti pracuje jako lékař od roku 1978. Začínal na lázeňském hotelu Morava, poté pracoval na hotelu Palace. Od roku 1985 byl hlavním lékařem společnosti. Přestože po 37 letech na této pozici předává funkci nově nastupujícímu primáři Petru Pšenicovi, v našich lázních dále zůstává, a to na lázeňském hotelu Palace, kde bude stále vedoucím lékařem. A přestože se tedy neloučíme, rád bych Jiřímu Hnátkovi poděkoval za ta dlouhá léta jeho primariátu, za jeho příkladnou péči o naše pacienty, ale také za přípravu odborných lékařských konferencí pořádaných naší společností. Nechtěl bych zapomenout na jeho zásluhy při tvorbě indikačního seznamu a v neposlední řadě oceňuji jeho ochotu a přístup při mediálních výstupech, setkání s novináři nebo přípravě článků nejen pro Lázeňské listy. Jeho zkušenosti jsou pro naši společnost nepostradatelné.
Ing. Jiří Dědek, generální ředitel