Kalendář
vzdělávacích aktivit

Vyhledávání podle kategorií:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní
Skrýt podrobné vyhledávání
Kategorie
- -
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie

Praha

Dopoledne kazuistické konzultace, odpoledne přednášky na odborná témata. Na seminář si účastníci připraví kazuistiku. Diskuze nad kazuistikami je výhradní náplní dopoledního programu. Určeno pro klinické psychology ve specializační přípravě v oboru klinická psychologie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulinovou pumpou I

Praha

Praktické aspekty ovládání senzorů a inzulinových pump, doporučené postupy a interpretace kontinuální monitorace v modelových situacích, hypoglykémie, možnosti edukace. Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP. Určeno pro zájemce o danou problematiku, zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Certifikovaný kurz – Technická audiologie, část 5

Praha

Měření a diagnostika sluchových funkcí: vestibulární vyšetření (ENG, VOG, VEMP, stabilometrie, VHIT), elektrocochleografie, CAP sluchového nervu, MLR, LAEP, nové audio testy. Vyšetření vestibulární funkce (ENG, VOG, VEMP, VHIT), praktická měření. Objektivní audiometrie, tympanometrie, OAE (BERA, CERA, ASSR, typy stimulů, DPOAE, TEOAE, SOAE, indikace jednotlivých typů vyšetření a jejich význam v…

Místo konání:
Praha 10, FNKV, Klinika ORL, Šrobárova 1150/50 a P
Kraj:
Praha
16. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Technická audiologie 5 v rámci celoživotního vzdělávání

Praha

Měření a diagnostika sluchových funkcí: vestibulární vyšetření (ENG, VOG, VEMP, stabilometrie, VHIT), elektrocochleografie, CAP sluchového nervu, MLR, LAEP, nové audio testy. Vyšetření vestibulární funkce (ENG, VOG, VEMP, VHIT), praktická měření. Objektivní audiometrie, tympanometrie, OAE (BERA, CERA, ASSR, typy stimulů, DPOAE, TEOAE, SOAE, indikace jednotlivých typů vyšetření a jejich význam v…

Místo konání:
Praha 10, FNKV, Klinika ORL, Šrobárova 1150/50 a P
Kraj:
Praha
17. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Praha

Problematika diagnostiky, konzervativní i chirurgické léčby OSAS. Teoretické přednášky, ukázky operačních postupů. Určeno pro lékaře oboru ORL.

Místo konání:
Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra ORL, uze
Kraj:
Praha
17. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků

Praha

Legislativa, působení a účinky léčivých přípravků na organismus, farmaceutická technologie, toxikologie, farmakologie, farmakognosie, výroba a kontrola jakosti, zabezpečování jakosti, registrace. Určeno pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků podle zákona 378/2007 Sb.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
17. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Refreshment manuální medicíny – oblast krční páteře

Praha

Opakování funkčního vyšetřování nemocných s vertebrogenními poruchami doplněné o nové vyšetřovací a léčebné postupy zaměřené na oblast krční páteře a cervikokraniální spojení. Funkční RTG analýza se zaměřením na krční páteř a CC oblast. Určeno pro lékaře, kteří absolvovali kurz manuální medicíny.

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
18. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Základy pracovního lékařství – 1. část, 1. – 6. lekce

Praha

Náplň a koncepce pracovního lékařství, legislativa oboru. Vztah práce a zdraví. Kategorizace prací. Analýza rizik. Preventivní prohlídky. Fyziologie práce. Psychologie práce. Základy ergonomie. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Vyšetřovací metody. Nemoci z povolání. Chemické látky v pracovním prostředí. Fyzikální faktory pracovního prostředí. Určeno pro lékaře se specializací v oboru…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
18. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Hodnocení, měření a zdroje fyzikálních faktorů na pracovišti a využití vyšetřovacích metod v ordinaci PL

Praha

Hodnocení, zdroje a měření hluku, vibrací, ionizujícího a neionizujícího záření na pracovišti, EMG, nemoci z povolání, poškození zraku. Určeno pro lékaře a asistenty hygieny práce, lékaře pracovního lékařství, praktické lékaře.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Principy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění

Praha

Obecné základy diagnostiky lymfoproliferativních onemocnění. Diagnostika Non Hodgkinových B lymfomů, Hodgkinova lymfomu, Non Hodgkinových T lymfomů. Histologické praktikum. Určeno pro lékaře, patology.

Místo konání:
Praha 2, Studničkova 2, Ústav patologie, katedra I
Kraj:
Praha