INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÁ TERAPIE POD DOHLEDEM LÉKAŘE - Základem jáchymovské léčby jsou koupele v termální minerální radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace, které společně podporují a pomáhají obnovit ztracené nebo oslabené funkce organismu.

Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře podle předepsaného individuálního léčebného programu. Na základě vstupního vyšetření vám lékař předepíše ty nejvhodnější procedury s využitím radonových koupelí a rehabilitace. Při lázeňské léčbě respektujeme charakter choroby, individuální rozdíly a stupeň postižení. Léčbu doplňuje moderní diagnostické a terapeutické vybavení a profesionální personál, který je pečlivě školen, má dlouholetou praxi a citlivě přistupuje ke všem pacientům.
Pro maximální efekt lázeňské léčby doporučují lékaři strávit v lázních dva týdny dvakrát ročně nebo tři týdny a u některých diagnóz čtyři týdny jednou za rok. Pro nastartování léčebných účinků radonové terapie je zapotřebí absolvovat minimálně 10 radonových koupelí. Subjektivní úleva i klinické známky zlepšování zdravotního stavu pacienta nastupují cca v průběhu prvních 2 týdnů balneace a probíhají dále ještě 4-6 týdnů po jejím ukončení. Poté je u většiny pacientů patrná stabilizace zdravotního stavu průměrně po dobu 8-10 měsíců po léčbě. Radonová léčba je velmi šetrná a nezatěžuje organismus.

Léčbu skvěle doplňují výborné klimatické podmínky. Procházky lázněmi i pěší túry po okolí malebnou krušnohorskou přírodou pomáhají k vašemu uzdravení a získání nové energie.

RADONOVÁ VODA – LÉČIVÁ ENERGIE Z NITRA ZEMĚ

To, co z určité lokality dělá lázeňské místo, je konkrétní přírodní léčivý zdroj. Jsou lázně klimatické, lázně s prameny termální minerální vody, lázně slatinné apod. Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou svým přírodním léčivým zdrojem naprosto jedinečné a odlišné. Léčí pomocí radonové vody, která nemá na rozdíl od jiných zdrojů účinky chemické, ale energetické.
Unikátním zdrojem tohoto přírodního bohatství je v Jáchymově dodnes funkční důl, nejstarší v Čechách a pravděpodobně také v Evropě. Důl Svornost vznikl roku 1518 a na jeho dvanáctém patře, v hloubce 500 m pod zemí, se nalézají prameny radonové vody pojmenované např. po akademiku Běhounkovi nebo Marii Curii – Sklodowské.

V současné době jsou na 12. patře dolu Svornost využívány čtyři prameny. Voda ze těchto pramenů je jímána do bazénu na 12. patře a odtud čerpána na výšku 400 m do akumulační nádrže na patře Barbora. Z nádrže je pak radonová voda spouštěna na patro Daniel, a po něm v potrubí o celkové délce cca 3000 m vedena do jednotlivých balneoprovozů.