Pracujte v jedné z 10 největších nemocnic v České republice. V letošním roce slavíme 95. výročí založení. Zaměstnáváme na všech svých pracovištích více než 2400 lidí, ročně hospitalizuje ke 40 tisícům pacientů, počet ambulantně ošetřených přesahuje 800 tisíc, ročně se u nás narodí více než 2 000 miminek. K dispozici máme téměř tisícovku lůžek, z toho je 800 pro akutní péči a 200 pro následnou péči.

Od ledna 2006 jsme akciovou společností s širokou škálou odborných pracovišť. Jediným akcionářem společnosti je Zlínský kraj. Naším hlavním cílem je poskytování kvalitní péče pacientům ve všech specializovaných odděleních. Jsme významným krajským pracovištěm s osmi centry vysoce specializované péče.

Nejbližší budoucnost nemocnice vidíme v jejím dalším rozvoji a modernizaci s cílem zlepšit služby a prostředí pro pacienty i zaměstnance, zajistit vysokou kvalitu specializované péče a trend poskytování služeb moderní medicíny. Veškeré kroky nemocnice směřují ke zlepšení kvality i dostupnosti léčebné péče a spokojenosti pacienta.

Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.kntb.cz