Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně je jedinou krajskou a také největší nemocnicí Zlínského kraje, která zajišťuje lékařskou péči v nejdůležitějších medicínských oborech. Jejím zřizovatelem je Zlínský kraj.

Zlínská krajská nemocnice má téměř 2.500 zaměstnanců, je dynamickou a rozvíjející se společnosti s kvalitním personálem a zázemím. Ročně hospitalizuje přes 45 tisíc pacientů, k dispozici má téměř tisícovku lůžek, z toho je téměř 800 pro akutní péči a 200 pro následnou péči.

Je také významným krajským odborným pracovištěm s osmi centry vysoce specializované péče. Konkrétně jsou to centra pro léčbu dětského diabetu, pro pacienty s iktem, pro roztroušenou sklerózu, dále centra vysoce specializované péče kardiovaskulární, onkologické nebo intenzivní péče v perinatologii, a nechybí ani centrum zdravotní péče v onkogynekologii a traumatologické péče pro dospělé.

Nemocnice má novou vlastní moderní firemní mateřskou školu pro děti ve věku 2 až 6 let, jejíž provozní doba je přizpůsobena výkonu zdravotnického povolání (13 hodin denně). Zaměstnanci mají celou řadu benefitů. Podrobnější informace najdou zájemci na www.kntb.cz, o Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně se také hodně dozví na jejích sociálních sítích:
www.facebook.com/batovanemocnice
www.instagram.com/batova_nemocnice