Zakládání klinik v ústecké Masarykově nemocnici je logickým vyústěním dlouhodobé a kvalitní spolupráce mezi naší nemocnicí a Fakultou zdravotnických studií UJEP.

I naše pracoviště se stále více podílelo na výuce studentů nelékařských zdravotnických oborů, a tím došlo k výslednému propojení univerzitního prostředí s nemocničním, které vyústilo v založení Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Je pravdou, že kliniky byly a jsou zakládány spíše při lékařských fakultách, takže v tomto smyslu je Fakulta zdravotnických studií tak trochu atypická. Nicméně v posledních letech se naše univerzita a s ní i fakulta poměrně významně rozvíjejí. Po Krajské zdravotní, a.s., je UJEP dokonce druhý největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji. V současnosti je dokončován nový moderní kampus pro jednotlivé fakulty univerzity v centru města a uprostřed Masarykovy nemocnice vyrůstá nový kampus Fakulty zdravotnických studií, který bude představovat jedno z nejlépe vybavených výukových center pro nelékařské zdravotnické obory v ČR. Moderní a kvalitní výuka je tedy trend, kterého se chceme držet a díky transformaci našeho pracoviště na kliniku se ho můžeme také aktivně zúčastňovat. Fakulta zdravotnických studií má šest bakalářských studijních programů a dva magisterské, přičemž naše klinika zajišťuje výuku napříč všemi ročníky a obory. A to jak teoretických předmětů, jako jsou například anatomie nebo fyziologie, tak i klinických předmětů a ošetřovatelských stáží. V zimním a letním semestru akademického roku 2020/2021 vyučujeme a zkoušíme téměř 300 studentů různých studijních oborů v prezenční i v kombinované formě studia. Na výuce se na našem pracovišti aktivně podílejí také lékaři v předatestační přípravě.

Na Ortopedické klinice FZS UJEP a MNUL pořádáme každé úterý rentgenový seminář a každý pátek vzdělávací seminář pro lékaře v předatestační přípravě v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí naší nemocnice.

Od roku 2021 bude naše klinika spolupořádat kurzy sonografie pohybového aparátu ve spolupráci s Klinikou rehabilitace 1. LF UK a Anatomickým ústavem 1. LF UK pro lékaře oborů, které ultrazvukovou diagnostiku pohybového aparátu využívají.

Celosvětová COVID pandemie přinesla do přednáškové činnosti novou alternativu, kterou jsou online sympozia a webináře. Naše klinika na tuto novou okolnost rychle zareagovala a v rámci prvního pololetí roku 2021 jsme prezentovali, nebo ještě budeme prezentovat, 4 přednášky na českých sympoziích a 3 přednášky na mezinárodních sympoziích.

Přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., byl v lednu 2021 jmenován ministryní spravedlnosti soudním znalcem pro obor zdravotnictví v odvětví ortopedie.

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - přednosta