Jaro se stalo pravidelným termínem pro konání významné akce Severozápadních Čech pro všechny, kterým není lhostejný život seniorů. Již patnáctkrát se sešel přípravný tým tvořený zástupci podporujících krajů, zdravotnických a sociálních zařízení, vzdělávacích institucí a pořadatele, DZO CZ, aby pro posluchače sestavili zajímavý program Gerontologických dnů Severozápad. Nastala však nečekaná situace spojená s vyhlášením nouzového stavu a opatření, která znemožnila připravenou konferenci zrealizovat. Dočkali jsme se změny, i když ne zásadní a určitě ne trvalé, a my již můžeme naše stálé i nově příchozí posluchače pozvat 24. září 2020 do Ostrova nad Ohří na 15. ročník odborné konference GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD.

Záštitu nad odbornou konferencí přijali Mgr. Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Jan Bureš, starosta města Ostrov a člen Rady Karlovarského kraje. Garanty konference jsou již tradičně uznávaný geriatr a publicista MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. a Mgr. Soňa Čechová, MBA, kteří se zhostí i moderace.

V letošním roce jsme se při tvorbě odborného programu zaměřili na komunikaci, spolupráci a právní ochranu všech zúčastněných, kteří poskytují nebo se podílí na péči o seniory. V praxi to znamená na jedné straně senior a jeho rodina, na straně druhé zdravotnický či sociální pracovník, včetně pracovníků přímé péče a velmi často jsou to i osoby třetích stran, jako je záchranná služba, specialisté lékaři, zdravotnická zařízení, veřejné instituce a další. Ve třetím bloku se zaměříme na otázky, jak se v péči o seniory co nejlépe poučit z krize COVID-19.

Odborná konference je zaměřena nejen na pracovníky sociálních služeb, vítáni jsou i lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, fyzioterapeuti, ale i široká veřejnost, která si chce o seniorech něco nového poslechnout.

Součástí konference je prezentace firem zabývající se výrobou a distribucí pomůcek pro seniory a osoby s handicapem, které pomáhají zvládat zdravotní omezení těmto osobám a usnadňují práci pečujícím.

Těšíme se na setkání s Vámi v Domě kultury v Ostrově nad Ohří, rádi zodpovíme Vaše dotazy a vzájemně si předáme své zkušenosti. Podrobné informace o odborné konferenci včetně kompletního programu naleznete na stránkách pořadatele https://gdsz.dtocz.cz/ .