Rádi bychom Vás pozvali na 16. ročník konference Gerontologické dny severozápad, která se uskuteční dne 23. září 2021 v Multifunkčním informačním a vzdělávacím centu Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Odborná konference je určena nejen pro pracovníky sociálních služeb, ale vítáni jsou i lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, fyzioterapeuti - prostě všichni profesionálové pečující o seniory.

Přípravný tým, tvořený zástupci podporujících krajů, zdravotnických a sociálních zařízení, vzdělávacích institucí a pořadatele DTO CZ, sestavil zajímavý program - letos zaměřený, mj., na vyrovnání se s izolací, psychohygienu a udržení tělesné kondice seniorů i pečujících.

Záštitu nad odbornou konferencí přijali Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje a PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem.

Garanty konference jsou již tradičně uznávaný geriatr a publicista MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. a Mgr. Soňa Čechová, MBA, kteří se rovněž zhostí moderace.

Součástí konference je prezentace firem zabývající se výrobou a distribucí pomůcek pro seniory a osoby s handicapem, které pomáhají zvládat zdravotní omezení těmto osobám a usnadňují práci pečujícím.

Budeme se těšit na setkání s Vámi - stálými i nově příchozími účastníky konference.

Konference je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (ID akce: 103275) – přiděleny 4 kredity a má souhlasné stanovisko ČAS/221/2001.

Podrobné informace o odborné konferenci včetně kompletního programu naleznete na stránkách pořadatele https://gdsz.dtocz.cz .