Dětská léčebna Křetín se nachází v malebné vesničce Křetín v bývalém zámečku, který nechal postavit v roce 1861 hraběcí rod Des fours Walderode pocházející z Nizozemí. Od roku 2010 je sloučena s Dětskou léčebnou se speleoterapií v Ostrově u Macochy a s Dětskou léčebnou pohybových poruch v Boskovicích do dětského zařízení Jihomoravské dětské léčebny, p. o. Pobyty dětí jsou 4 – týdenní, hrazeny pojišťovnou. U dětí do 6 let je vhodný doprovod, ale i tyto děti lze léčit samostatně.

Předmětem činnosti Dětské léčebny Křetín je poskytování léčebné péče dětem s opakovanými a chronickými dechovými onemocněními, s obezitou a astenií, dětem s vadným držením těla. Péče je poskytována dětem od 2 do 18 let. Děti do 6 let jsou většinou hospitalizovány s doprovodem.

Onemocnění respiračního aparátu u dětí stále přibývá (často nemocné dítě) a jsou nejčastějším důvodem hospitalizací v dětském věku. Jedná se především o chronická alergická onemocnění dýchacích cest (astma bronchiale, senná rýma) a infekční choroby vznikající na jejich podkladě, jako recidivující rhinitidy, sinusitidy, bronchitidy a pneumonie. Naším cílem je v léčebně poskytovat takovou péči, která zmírňuje projevy alergických chorob (kašel, dušnost) a současně napomáhá předcházet dalším recidivám. Léčba dětské obezity je v našem zařízení založena na režimových opatřeních - především na zvýšení pohybové aktivity se současným upravením stravovacích návyků.

Rehabilitační péče probíhá na základě individuálního plánu, který obsahuje až 12 různých procedur. Děti s nadváhou a vadným držením těla absolvují každodenně cvičební jednotku. Do cvičebních jednotek jsou zařazeny aerobní aktivity, které jsou doplňovány posilovacím a protahovacím cvičením. V rámci cvičení jsou využívány pomůcky, jako jsou overbally, gymbally, TRX, bosu, balanční čočky, SM systém, padák, na dechová cvičení trenažery CliniFlo či flutter. Děti v léčebně absolvují nejen cvičení, ale mohou relaxovat při procedurách, jako jsou vířivá koupel nebo sauna. Podle indikace lékařky děti dále chodí na inhalace Vincentky, proplachy nosu, do mořské lázně, aplikaci bioptronové lampy, na střídavé nožní koupele s relaxační a masážní reflexologickou deskou StoneBoard, která je složená z přírodního mramorového kamene, ručně naskládaného na karbonové desce. Velmi úspěšně také do léčeby zařazujeme BEMER terapii. U bolestivých stavů nebo úrazů je aplikována magnetoterapie nebo tejpy. Dále v našem zařízení využíváme laserovou terapii, léčbu ultrazvukem či elektroterapii.

Stravovací režim
U dětí jsou zcela nevhodné přísné redukční diety, protože je nutné zachovat příjem všech vitamínů a minerálních látek, které jsou potřebné pro vyvíjející se organismus. V léčebně se děti a rodiče dozví, jaké potraviny upřednostňovat před jinými. Strava je rozdělena do 6 porcí/den, ideální úbytek hmotnosti během pobytu je cca 0,5 - 1kg/týden, následně je důležitá dlouhodobá stabilizace hmotnosti a BMI. Po ukončení pobytu je vhodné využívat služeb ambulantní výživové poradny. Informovanost dětí o výživových návycích se snažíme podporovat zavedením interaktivního programu „Na zdraví“, který vede nutriční terapeutka a kondiční trenér, s pomocí dětských sester a pedagogů. Lekce jsou vytvořeny co nejvíce prakticky a interaktivně, aby děti zaujaly.
Pohybová aktivita je nedílnou a velmi důležitou součástí léčby nadváhy a obezity. Kondiční trenér plánuje vhodné aktivity, např. jízdu na kole, chůzi, severskou chůzi, cvičení v bazénu, cvičení na fit trase. Zde se děti učí znát správnou míru aerobní aktivity, aby i doma věděly, jaká pohybová činnost je pro ně vhodná. K lepší kontrole využíváme i sporttestery. V zimě využíváme tělocvičnu a posilovnu s novou kardio zónou – spinning, běžecký trenažér, fit trampolíny. Dětem se snažíme nabídnout co největší množství aktivit, aby si mohly vybrat, která je nejvíce baví a v domácím prostředí v ní pokračovat.

Psychologická péče
Úloha psychologa v péči o děti s poruchami výživy je založená na vícero rovinách. Pro děti s nadváhou a obezitou jsou 2x týdně organizovány skupiny. Jejich cílem je umožnit ventilaci nahromaděných emocí, pomoci jim zvýšit uvědomění a prožívání vlastního těla. Děje se tak formou různých aktivit, her či řízených diskusí nebo pomocí relaxačních a imaginačních technik. Další formou práce jsou pak individuální konzultace zaměřené přímo na jídelní návyky. Analýzou jídelního chování se snažíme rozklíčovat, čím mohou samy děti přispívat ke svému úbytku na váze či k jeho udržení. Důležitým aspektem, o kterém též hovoříme je i samotná motivace dítěte k hubnutí. Není-li dítě dostatečně motivováno, pracujeme na konzultaci více na této oblasti, zatím co u dětí aktivně chtějících změnu, jsou tématem spíše výše zmíněné emoce a přesvědčení, které si s jídlem spojuje.