Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 20. listopadu 2019 | 00:00
  • Konec: 20. listopadu 2019 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci. Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci a pro farmaceuty připravující se v rámci společného dvouletého farmaceutického základu.

Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, e-mail: vavrova@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53135-specializacni-kurz-prevence-skodliveho-uzivani-navykovych-latek-a-lecba-zavislosti?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

16. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Elektronická neschopenka

Praha

V obecné části se posluchači seznámí se základy práce se zdravotnickou dokumentací, základy práce s citlivými osobními údaji a se základy posudkové činnosti. Ve speciální části kurzu se posluchači seznámí s legislativními východisky pro používání…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Elektronická neschopenka

Praha

V obecné části se posluchači seznámí se základy práce se zdravotnickou dokumentací, základy práce s citlivými osobními údaji a se základy posudkové činnosti. Ve speciální části kurzu se posluchači seznámí s legislativními východisky pro používání…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Organizace a řízení ve zdravotnictví – Modul 2 – Strategické řízení a krizový management

Praha

Základy strategického řízení. Strategická vize, mise a hodnoty organizace. Manažerské nástroje pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. Řízení změn. Krizový management. Krizové situace ve zdravotnictví. Určeno pro zdravotnické pracovníky uvedené…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
16. prosince 2019
AKCE
IPVZ

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Praha

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskuzi. Určeno pro klinické psychology (psycholog ve zdravotnictví) a lékaře (psychiatry) v přípravě ke specializaci v…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha