Inzerce - O projektu

Projekt ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ se specializuje pouze na pracovní trh v tak specifickém oboru, jakým je zdravotnictví.

V dnešní době je velice obtížné najít kvalifikovaného lékaře či další zdravotnický personál. V České republice zoufale chybí. Proto je nutné, aby zdravotnická zařízení nejen podala personální inzerát s nabídkou pracovní pozice, ale aktivně se prezentovala vůči potencionálním uchazečům. Co to znamená? Uchazeči dnes chtějí znát bližší informace o případném novém zaměstnavateli - počínaje stavem objektu, okolí, jaké pomůcky či zařízení vlastní, resp. s jakými tedy budou pracovat, personální obsazení - vedení, a konče zaměstnaneckými benefity. Tyto informace uchazeči nechtějí a ani nemají čas hledat v různých zdrojích, ale chtějí si je přečíst rovnu s personálním inzerátem. PROTO SI U NÁS K PERSONÁLNÍMU INZERÁTU zadejte ZDARMA I ČLÁNEK. Tento článek se automticky objeví u Vašeho personálního inzerátu.

 

Inzercí v ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ oslovíte nejširší možnou skupinu zaměstnanců ve zdravotnictví – lékaře, lékárníky, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, management nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, včetně managementu farmaceutických.

Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:

  • v měsíčním vydání ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ (tištěná a elektronická podoba) v nákladu min. 89.000 ks- jsme tak medium s nejvyšším nákladem na poli zdravotnictví
  • na internetu (www.zamestnanivezdravotnictvi.cz ) po dobu 1 měsíce
  • na facebookové stránce Zaměstnání ve zdravotnictví, kde jsou k dispozici nejen personální inzeráty, ale i zajímavé články z oboru

Distribuce tištěného a elektronického vydání probíhá měsíčně:

  • na lékaře - členy České lékařské komory
  • na účastníky odborných vzdělávacích aktivit, např. IPVZ a dalších významných vzdělávacích společností
  • na kvalifikované kandidáty z řad lékařů, nelékařů a managementu zdrav.zařízení prostřednictvím personifikovaného e-mailingu
  • dále spolupracujeme s odbornými asociacemi, školami a dalšími partnery, jejichž seznam najdete na www.zamestnanivezdravotnictví.cz

 

Uzávěrka je vždy stanovena na poslední den v měsíci (včetně). Praxe je taková, že inzerát + článek je na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz a na facebookové stránce uveřejněn v termínu objednání, tzn. lze okamžitě. Následně je inzerát převzat do tištěného a elektronického vydání ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ, které se distribuuje po dobu následujícího měsíce.