Kurz – Osobní údaje a kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 24. října 2019 | 00:00
  • Konec: 24. října 2019 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Jednodenní kurz je cílen podle potřeb manažerů poskytovatelů zdravotních služeb. Zahrnuje přehled platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti při poskytování zdravotních služeb. V první části kurzu se účastníci seznámí s novou českou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů ve zdravotnictví, tedy s Zákonem o zpracování osobních údajů a se Zákonem o zpracování osobních údajů a Zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Ve druhé části kurzu se účastníci seznámí s novou právní úpravou novely zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Určeno pro manažery ve zdravotnictví a všechny další odborníky, kteří mají o danou problematiku zájem a kteří působí v oblasti ochrany osobních údajů ve zdravotnických zařízeních a v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví.

Kontakt:

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53026-kurz-osobni-udaje-a-kyberneticka-bezpecnost-ve-zdravotnictvi?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

20. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Praha

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci. Určeno pro lékaře všech oborů v…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Praha

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci. Určeno pro lékaře všech oborů v…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Cílové objemy v radioterapii

Praha

Zobrazovací metody pro jednotlivé nádorové lokality, konturování cílových objemů a rizikových orgánů – nová a aktualizovaná doporučení, interaktivní kurz. Určeno pro radiační onkology, klinické onkology, radiologické fyziky.

Místo konání:
Praha 8, Budinova 2437/1a, Protonové centrum
Kraj:
Praha
20. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Zdravotnická dokumentace a ochrana osobních údajů

Praha

Obsahem vzdělávacího programu je zdravotnická dokumentace, její vedení a ochrana osobních údajů při poskytování zdravotních služeb. Posluchači se seznámí s definicí zdravotnické dokumentace, s věcnými důvody pro její řádné vedení. Seznámí se se…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha