Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Vyhledávání akcí podle:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní

Přehled událostí

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
..
..
region_allMoravskoslezský krajMoravskoslezský krajZlínský krajZlínský krajJihomoravský krajJihomoravský krajPardubický krajPardubický krajkraj Vysočinakraj VysočinaJihočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajPlzeňský krajKarlovarský krajKarlovarský krajkraj Prahakraj PrahaStředočeský krajStředočeský krajKrálovéhradecký krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajLiberecký krajÚstecký krajÚstecký krajOlomoucký krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajkraj VysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajkraj PrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1. února 2019 - 28. prosince 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Lícní nerv

IPVZ

Obsah e-kurzu je zaměřen na nejdůležitější aspekty projevů obrny mimických svalů, její diferenciální diagnostiky a dostupných vyšetřovacích metod. Současně přehledově rozebírá aktuální možné léčebné postupy. Absolvent e-kurzu získá teoretické znalosti v oblasti anatomie lícního nervu, patofyziologie lícního nervu, vyšetřovací metody, symptomatologie obrny lícního nervu, diferenciální diagnostiky obrny mimického svalstva, léčby obrny lícního nervu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52455-mimoradny-e-kurz-licni-nerv?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. května 2019 - 31. května 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb

IPVZ

Cílem kurzu je seznámit se základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Kurz obsahuje tři lekce shodné struktury. Průchod studijními materiály je podmínkou splnění dané lekce, za splnění lekce získáváte vždy odznak. Pokud obdržíte tři odznaky za splnění jednotlivých lekcí a úspěšně absolvujete závěrečný test, získáváte certifikát za absolvování kurzu. Certifikát vám zašleme. Komunikačním prostředím e-kurzu je společné diskuzní fórum účastníků e-kurzu. Evaluačním nástrojem je dotazník pro zpětnou vazbu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52440-mimoradny-e-kurz-zaklady-prace-s-osobnimi-udaji-pri-poskytovani-zdravotnich-sluzeb?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. května 2019 - 31. května 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Kožní problematika pro praktické lékaře

IPVZ

Absolvent e-kurzu bude znát definici dermatomykóz, jejich klinické projevy a nejčastější mykotická onemocnění. Bude se orientovat v diagnostice dermatomykóz. Bude umět navrhnout terapii dermatomykóz. Bude obeznámen s diagnostikou, laboratorními vyšetřeními a diferenciální diagnózou kandidóz. Bude schopen navrhnout terapii kandidóz. Zopakuje si klasifikaci a klinický obraz dermatofytóz. Bude znát laboratorní vyšetření, diagnostiku a diferenciální diagnózu dermatofytóz. Bude schopen aplikovat v praxi informace o terapii dermatofytóz. Možnost přihlášení se do kurzu přes: trojanova@ipvz.cz
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52452-mimoradny-e-kurz-kozni-problematika-pro-prakticke-lekare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. května 2019 - 31. května 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Lícní nerv

IPVZ

Obsah e-kurzu je zaměřen na nejdůležitější aspekty projevů obrny mimických svalů, její diferenciální diagnostiky a dostupných vyšetřovacích metod. Současně přehledově rozebírá aktuální možné léčebné postupy. Absolvent e-kurzu získá teoretické znalosti v oblasti anatomie lícního nervu, patofyziologie lícního nervu, vyšetřovací metody, symptomatologie obrny lícního nervu, diferenciální diagnostiky obrny mimického svalstva, léčby obrny lícního nervu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52458-mimoradny-e-kurz-licni-nerv?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. května 2019 - 31. května 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (pro lékaře)

IPVZ

Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí, které posluchačům umožní efektivní zvládnutí praktických situací, se kterými se mohou při poskytování zdravotní péče novorozencům setkat. Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje jak lékaře, tak nelékařské profese v oblasti resuscitace novorozenců a následné péče o tyto děti. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu. E-kurz je obohacením studia problematiky resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence. Učební text je doplněn o: • Obrazovou dokumentaci / obrázky, tabulky a grafy/ • Seznam literatury • Závěrečný test
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52464-mimoradny-e-kurz-resuscitacni-a-postresuscitacni-pece-o-novorozence-(pro-lekare)?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. května 2019 - 1. června 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Oční problematika pro všeobecné praktické lékaře

IPVZ

Student si zopakuje základní anatomické poznatky a vyšetřovací metody v oblasti očního lékařství. Naučí se a osvěží si základní patologické jednotky v očním lékařství, zvláště jejich etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku a terapii. Osvojí si základní diferenciální diagnostiku nejčastějších očních patologických symptomů. Naučí se oční příznaky celkových chorob a profesionální poškození oka. Porozumí posuzování pracovní neschopnosti u nejčastějších očních chorob z pohledu praktického lékaře. Měl by se umět orientovat v základní farmakoterapii očních chorob. Seznámí se s postupy první pomoci u akutních očních stavů. Možnost přihlášení se do kurzu přes: trojanova@ipvz.cz
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52446-mimoradny-e-kurz-ocni-problematika-pro-vseobecne-prakticke-lekare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
20. května 2019
Lékaři

Specializační kurz v kardiochirurgii

IPVZ

Seznámení s nejnovějšími poznatky v oblasti taktických a technických postupů v kardiochirurgii.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52273-specializacni-kurz-v-kardiochirurgii?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
20. května 2019
Lékaři

Kurz – Chirurgie štítné žlázy

IPVZ

Chirurgie štítné žlázy – chirurgická anatomie, operační technika, minimálně invazivní přístupy, nové technologie, neuromonitoring.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52204-kurz-chirurgie-stitne-zlazy?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
20. května 2019
Lékaři

Kurz – Praktické hodnocení MR kolene

IPVZ

Účastníci budou samostatně hodnotit anonymizovaná vyšetření MR kolene po akutním či chronickém poranění. Kazuistiky budou zahrnovat obvyklé typy poranění menisku a vazů. Každý radiolog bude pracovat na samostatné pracovní stanici a případy budou následně společně rozebrány. Počet účastníků je omezen na 12 pracovních stanic.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52375-kurz-prakticke-hodnoceni-mr-kolene?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
20. května 2019 - 22. května 2019
Lékaři

Kurz kódování zdravotních služeb - referenční kódování v systému CZ-DRG

IPVZ

Vzdělávací program má za cíl zajistit vzdělávání pracovníků v problematice kódování tak, aby byli plně seznámeni s novým klasifikačním systémem CZ-DRG a správným užitím jeho metodických materiálů do praxe. Zároveň má kurz pomoci sjednotit dosavadní praxi práce s klinickými informacemi a kódováním zdravotní péče napříč zdravotnickými profesionály a šíření aktuálních informací. Vzdělávací program je rozdělen do těchto tematických celků: Struktura a principy CZ- DRG, Metodiky v CZ- DRG. Legislativa a dokumentace. Vykazování zdravotní péče. Praktické cvičení kódování diagnóz.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52176-kurz-kodovani-zdravotnich-sluzeb-referencni-kodovani-v-systemu-cz-drg?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
20. května 2019 - 24. května 2019
Lékaři

Specializační kurz – Základy neurochirurgie

IPVZ

Cerebrovaskulární neurochirurgie, neuroonkologie, spondylochirurgie a funkční neurochirurgie. Kurz je ukončen testem.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52265-specializacni-kurz-zaklady-neurochirurgie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
20. května 2019 - 23. května 2019
Lékaři

Mimořádný přípravný kurz první pomoci před aprobačními zkouškami

IPVZ

Diagnostika a první léčebná opatření u akutního postižení zdraví (náhlé ohrožení života onemocněním a úrazy, křeče, horečnaté stavy). Kurz pro účastníka trvá 2 dny teoretická část a 4 hod. praktická část (bude přidělena až po přihlášení).
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Alena Holubová, tel: 271 019 219, email: urgmed@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52417-mimoradny-pripravny-kurz-prvni-pomoci-pred-aprobacnimi-zkouskami-?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
21. května 2019
Lékaři

Kurz – Technika operačních postupů v hrudní chirurgii

IPVZ

Diagnostické výkony v hrudní chirurgii, mediastinoskopie, torakoskopie, chirurgické přístupy do hrudníku, torakotomie, sternotomie, technika plicních resekcí, výkony na velkých dýchacích cestách.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52254-kurz-technika-operacnich-postupu-v-hrudni-chirurgii?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
21. května 2019
Lékaři

Specializační kurz – Klinická aplikace farmakogenetiky a odborná stáž v klinické farmakologii

IPVZ

Klinická aplikace farmakogenetiky, stanovení fenotypu a genotypu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52115-specializacni-kurz-klinicka-aplikace-farmakogenetiky-a-odborna-staz-v-klinicke-farmakologii?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
21. května 2019
Lékaři

Kurz – Onkologie hlavy a krku

IPVZ

Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52205-kurz-onkologie-hlavy-a-krku?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
21. května 2019
Lékaři

Kurz – Uzavřená sebezkušenostní skupina IX.

IPVZ

Jedná se o uzavřený cyklus. Zážitek sebezkušenostní, důraz na rodinu a získání kompetencí pro psychosomatickou intervenci. Kurz odpovídá požadavkům Vzdělávacího programu psychosomatická medicína a na základě jeho absolvování lze splnit předepsanou část vzdělání.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52061-kurz-uzavrena-sebezkusenostni-skupina-ix-?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
21. května 2019 - 22. května 2019
Lékaři

Specializační kurz – Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře

IPVZ

Psychoterapie v praxi všeobecného praktického lékaře. Psychoterapie neuróz a funkčních sexuálních poruch. Rozbor psychologicky komplikovaných situací v praxi lékaře a jejich zvládání.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51697-specializacni-kurz-psychoterapie-pro-vseobecne-prakticke-lekare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
22. května 2019
Lékaři

Kurz – Aktuality a kazuistiky v hygienických oborech

IPVZ

Aktuality, kazuistiky a modelové situace z každodenní praxe v hygienické službě.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51900-kurz-aktuality-a-kazuistiky-v-hygienickych-oborech?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
22. května 2019
Lékaři

Seminář – Substituční léčba

IPVZ

Aktuality z oblasti substituční léčby. Situace v ČR, novinky ve farmakoterapii.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52233-seminar-substitucni-lecba?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
22. května 2019
Lékaři

Kurz – Demence I. – Počínající a lehká demence v primární, akutní i dlouhodobá péči

IPVZ

Program kurzu se zaměří na situace potřebné pro praxi: diagnóza a diferenciální diagnóza kognitivních poruch, nejčastěji užívané testy a jejich interpretace, demence a onemocnění, která ji způsobují, komunikace s pacientem a rodinou, možnosti post-diagnostické podpory, právní aspekty, řešení problémových situací.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52317-kurz-demence-i-pocinajici-a-lehka-demence-v-primarni-akutni-i-dlouhodoba-peci?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
23. května 2019
Lékaři

Kurz – Demence II. – Rozvinuté a těžké formy demence v primární, akutní i dlouhodobá péči

IPVZ

Program kurzu se zaměří na situace potřebné pro praxi: Poruchy chování u pacientů s demencí a jejich management, pacient s demencí v nemocnici, neklid, delirium, diferenciální diagnostika, paliativní péče, komunikace s pacientem a rodinou, právní aspekty, řešení problémových situací v péči.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52318-kurz-demence-ii-rozvinute-a-tezke-formy-demence-v-primarni-akutni-i-dlouhodoba-peci?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
23. května 2019 - 24. května 2019
Lékaři

Mimořádný specializační kurz – Klinická výživa a intenzivní metabolická péče II. část (speciální)

IPVZ

Druhá část specializačního kurzu navazuje na základní kurz. Kurz obsahuje 16 témat a je ukončen testem. Frekventanti se seznámí s indikacemi a správnou aplikací nutriční intervence v různých klinických situacích na JIP a lůžku standardní péče, problematikou nemocniční malnutrice a jejím řešením, diagnostikou a řešením komplikací, problematikou a logistikou ambulantní výživy, registrem, akutními metabolickými stavy a aktuálními doporučenými postupy. Zvláštní důraz je kladen na nutriční podporu se zřetelem na diagnózu (sepse, kritický stav, eliminační metody, onkologie, gastroenterologie, neurologie, nefrologie a další). Absolvent kurzu bude schopen řešit problémy spojené s hospitalizační malnutricí a správně aplikovat doporučené postupy ve výživě u různých klinických stavů včetně kriticky nemocných.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52412-mimoradny-specializacni-kurz-klinicka-vyziva-a-intenzivni-metabolicka-pece-ii-cast-(specialni)?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
23. května 2019 - 24. května 2019
Lékaři

Inovační kurz v posudkovém lékařství

IPVZ

Aktuální přehled novinek v některých klinických oborech (pediatrie, psychiatrie, dermatovenerologie, neurologie, traumatologie).
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: PhDr. Eva Morávková, tel: 261 092 458, email: moravkova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51852-inovacni-kurz-v-posudkovem-lekarstvi?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
23. května 2019
Lékaři

Specializační kurz – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství

IPVZ

Doporučené postupy, organizační a právní problematika, aktuální zdravotnická problematika, novinky ve vzdělávacím programu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51701-specializacni-kurz-novinky-ve-vseobecnem-praktickem-lekarstvi?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
23. května 2019
Lékaři

Gerontologické dny Severozápad 2019

DTO CZ

Kongres Gerontologické dny Severozápad 2019 (GDSZ) navazuje na úspěšnou tradici předcházejících třinácti ročníků, které se uskutečnily v Plzni, Karlových Varech, Teplicích, Ústí nad Labem, Chebu a Sokolově.
zobrazit detail

Místo konání: Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Kontakt: www.dtocz.cz, Mgr. Lenka Ožanová mobil/ 607 576 625
URL: https://gdsz.dtocz.cz/text/9-gerontologicke-dny-severozapad-2019

cela_cr Ústecký kraj
24. května 2019
Lékaři

Kurz – Očkování před cestou do zahraničí a doporučené diagnostické postupy po návratu z tropů

IPVZ

Bude probíráno očkování před odjezdem do zahraničí, především pak doporučené a rutinní očkování před cestou do zahraničí v závislosti na navštíveném regionu, délce pobytu, převažující aktivitě a pobytu ve městě či na venkově. Dále bude probíráno očkování proti žluté zimnici a zápis běžných očkování do MOP, vyplnění Certifikátu o neprovedeném očkování proti žluté zimnici ze zdravotních důvodů a zápis standardních i nestandardních očkování v anglickém jazyce, a dle mezinárodních zvyklostí. Nakonec budou probírána doporučovaná běžně dostupná vyšetření po návratu z tropů a to na základě v Evropě dostupných epidemiologických dat o importovaných horečnatých tropických onemocněních s důrazem na tropické infekce jako jsou tropická a třídenní malárie, horečka dengue, břišní tyfus, rickettsiózy a schistosomóza.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52019-kurz-ockovani-pred-cestou-do-zahranici-a-doporucene-diagnosticke-postupy-po-navratu-z-tropu?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
24. května 2019
Lékaři

Inovativní kurz – Endometrióza – aktuální diagnostika a léčba

IPVZ

Novinky v oblasti etiopatogeneze endometriózy. Klinický význam endometriózy, mezioborový pohled, endometrióza a bolest, poruchy plodnosti, nádorová rizika, komorbidity, chirurgické a urologické komplikace. Aktuálně dostupné diagnostické metody. Možnosti a limity konzervativní a chirurgické terapie. Hluboká endometrióza. Unikátní videoprezentace operačních výkonů.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51784-inovativni-kurz-endometrioza-aktualni-diagnostika-a-lecba?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
24. května 2019
Lékaři

Kurz – Refreshment manuální medicíny – horní a dolní končetina

IPVZ

Vyšetřování, mobilizace a diagnostika nejčastěji se vyskytujících obtíží, včetně Th.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51808-kurz-refreshment-manualni-mediciny-horni-a-dolni-koncetina?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
27. května 2019
Lékaři

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

IPVZ

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskusi.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52180-supervizni-seminar-zaklady-systematicke-psychoterapie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
27. května 2019 - 29. května 2019
Lékaři

Kurz pro uchazeče o jmenování znalcem v oboru

IPVZ

Základní právní normy, organizace a řízení znalecké činnosti (zákon o znalcích, účast u soudu), posuzování mechanismu a závažnosti poranění, odškodňování úrazů, struktura znaleckého posudku.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: PhDr. Eva Morávková, tel: 261 092 458, email: moravkova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51853-kurz-pro-uchazece-o-jmenovani-znalcem-v-oboru?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
27. května 2019 - 31. května 2019
Lékaři

Mimořádný kurz – Klinická osteologie společně s kurzem klinické osteologie se zaměřením na dětské lékařství

IPVZ

Zobrazovací metody v osteologii. Metabolismus kostní tkáně. Patogeneze primární a sekundární osteoporozy. Laboratorní metody v osteologii. Terapie osteoporózy. Diagnostika osteoporózy a ostatních chorob kostí. Renální osteopatie. Diferenciální diagnostika kostních chorob. Pohybové aktivity a rehabilitace. Genetické podklady metabolických chorob kostí. Jiné metabolické osteopatie – osteomalacie. Jiné osteopatie – choroby příštítných tělísek. Jiné metabolické osteopatie. Test. Růst a vývoj skeletu. Vyšetřovací metody v dětské osteologii. Hypo- a hyperkalcémie a poruchy Mg u dětí. Rachitida – dg, dif.dg a léčba. Osteogenesis imperfekta. Osteoporóza dětí a mladistvých. Možnosti terapie osteopatií dětského věku.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: PhDr. Eva Morávková, tel: 261 092 458, email: moravkova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52414-mimoradny-kurz-klinicka-osteologie-spolecne-s-kurzem-klinicke-osteologie-se-zamerenim-na-detske-lekarstvi?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
31. května 2019
Lékaři

Kurz – Základy očkování pro lékaře a zdravotní sestry

IPVZ

Budou probírány především praktické aspekty očkování dětí, dospělých a seniorů. Fyziologická imunitní reakce po očkování a rozdělení očkovacích látek dle jejich působení na imunitní systém. Typy a druhy očkovacích látek a možnosti jejich jejich kombinování v závislosti na aktivaci určité části imunitního systému. Kontraindikace a nežádoucí účinky očkování. Nově zavedené očkovací látky, nové indikace existujících očkovacích látek a perspektivy vývoje. Jedna hodina bude věnována řešení praktických dotazů účastníků kurzu ohledně očkování, které je možné zasílat ještě před zahájením kurzu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52021-kurz-zaklady-ockovani-pro-lekare-a-zdravotni-sestry?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
31. května 2019
Lékaři

Kurz – Dystokie ramének

IPVZ

Epidemiologie dystokie ramének. Rizikové faktory. Řešení dystokie ramének – praktický nácvik na trenažerech. Řešení komplikací dystokie ramének. Forenzní aspekty.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51781-kurz-dystokie-ramenek?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
31. května 2019 - 1. června 2019
Lékaři

Kurz základů tělovýchovného lékařství

IPVZ

Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže, základy funkčního testování tělesné zdatnosti, adherence k pohybovým aktivitám, indikace vhodné zátěže v závislosti na zdravotním a funkčím stavu, principy preskripce pohybové aktivity.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52364-kurz-zakladu-telovychovneho-lekarstvi?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
31. května 2019 - 1. června 2019
Lékaři

Předatestační kurz č. 6 – Zevní onemocnění a rohovka

IPVZ

Katedra oftalmologie IPVZ ve spolupráci s Oftalmologickou klinikou 3. LFUK a FNKV a Lionským vzdělávacím centrem v Praze připravuje vzdělávací kurzy určené pro lékaře před atestací, kde budou postupně probírány jednotlivá témata k atestační zkoušce v oboru oftalmologie. Kurzy budou vedeny interaktivní formou a bude zde možné o daném tématu volně diskutovat. Na konci každého kurzu bude krátký vědomostní test.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52132-predatestacni-kurz-c-6-zevni-onemocneni-a-rohovka?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
31. května 2019
Lékaři

Kurz – Infekce v intenzivní péči

IPVZ

Kurz bude zaměřen především na problematiku sepse a septického šoku. Mezi další zařazená témata patří neuroinfekce, infekce měkkých tkání či problematika infekcí u imunodeficientních pacientů. Přehledně budou probrány aktuální poznatky o jejich patofyziologii, diagnostice a terapii.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52091-kurz-infekce-v-intenzivni-peci?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. června 2019 - 30. června 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb

IPVZ

Cílem kurzu je seznámit se základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Kurz obsahuje tři lekce shodné struktury. Průchod studijními materiály je podmínkou splnění dané lekce, za splnění lekce získáváte vždy odznak. Pokud obdržíte tři odznaky za splnění jednotlivých lekcí a úspěšně absolvujete závěrečný test, získáváte certifikát za absolvování kurzu. Certifikát vám zašleme. Komunikačním prostředím e-kurzu je společné diskuzní fórum účastníků e-kurzu. Evaluačním nástrojem je dotazník pro zpětnou vazbu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52441-mimoradny-e-kurz-zaklady-prace-s-osobnimi-udaji-pri-poskytovani-zdravotnich-sluzeb?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. června 2019 - 30. června 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Oční problematika pro všeobecné praktické lékaře

IPVZ

Student si zopakuje základní anatomické poznatky a vyšetřovací metody v oblasti očního lékařství. Naučí se a osvěží si základní patologické jednotky v očním lékařství, zvláště jejich etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku a terapii. Osvojí si základní diferenciální diagnostiku nejčastějších očních patologických symptomů. Naučí se oční příznaky celkových chorob a profesionální poškození oka. Porozumí posuzování pracovní neschopnosti u nejčastějších očních chorob z pohledu praktického lékaře. Měl by se umět orientovat v základní farmakoterapii očních chorob. Seznámí se s postupy první pomoci u akutních očních stavů. Možnost přihlášení se do kurzu přes: trojanova@ipvz.cz
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52447-mimoradny-e-kurz-ocni-problematika-pro-vseobecne-prakticke-lekare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. června 2019 - 30. června 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Kožní problematika pro praktické lékaře

IPVZ

Absolvent e-kurzu bude znát definici dermatomykóz, jejich klinické projevy a nejčastější mykotická onemocnění. Bude se orientovat v diagnostice dermatomykóz. Bude umět navrhnout terapii dermatomykóz. Bude obeznámen s diagnostikou, laboratorními vyšetřeními a diferenciální diagnózou kandidóz. Bude schopen navrhnout terapii kandidóz. Zopakuje si klasifikaci a klinický obraz dermatofytóz. Bude znát laboratorní vyšetření, diagnostiku a diferenciální diagnózu dermatofytóz. Bude schopen aplikovat v praxi informace o terapii dermatofytóz. Možnost přihlášení se do kurzu přes: trojanova@ipvz.cz
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52453-mimoradny-e-kurz-kozni-problematika-pro-prakticke-lekare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. června 2019 - 30. června 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Lícní nerv

IPVZ

Obsah e-kurzu je zaměřen na nejdůležitější aspekty projevů obrny mimických svalů, její diferenciální diagnostiky a dostupných vyšetřovacích metod. Současně přehledově rozebírá aktuální možné léčebné postupy. Absolvent e-kurzu získá teoretické znalosti v oblasti anatomie lícního nervu, patofyziologie lícního nervu, vyšetřovací metody, symptomatologie obrny lícního nervu, diferenciální diagnostiky obrny mimického svalstva, léčby obrny lícního nervu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52459-mimoradny-e-kurz-licni-nerv?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
1. června 2019 - 30. června 2019
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence (pro lékaře)

IPVZ

Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí, které posluchačům umožní efektivní zvládnutí praktických situací, se kterými se mohou při poskytování zdravotní péče novorozencům setkat. Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje jak lékaře, tak nelékařské profese v oblasti resuscitace novorozenců a následné péče o tyto děti. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu. E-kurz je obohacením studia problematiky resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence. Učební text je doplněn o: • Obrazovou dokumentaci / obrázky, tabulky a grafy/ • Seznam literatury • Závěrečný test
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52465-mimoradny-e-kurz-resuscitacni-a-postresuscitacni-pece-o-novorozence-(pro-lekare)?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
3. června 2019 - 4. června 2019
Lékaři

Specializační kurz – Magnetická rezonance

IPVZ

Princip magnetické rezonance, techniky vyšetření. MR v neuroradiologii, MR vyšetření muskuloskeletálního systému, krku, hrudníku a břicha a ostatních oblastí.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52366-specializacni-kurz-magneticka-rezonance?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
3. června 2019 - 7. června 2019
Lékaři

Specializační kurz – Základy vnitřního lékařství a novinky z vnitřního lékařství

IPVZ

Vybrané kapitoly z interních oborů se zaměřením na problémové oblasti. Stručné novinky v oboru.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51656-specializacni-kurz-zaklady-vnitrniho-lekarstvi-a-novinky-z-vnitrniho-lekarstvi?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
3. června 2019 - 7. června 2019
Lékaři

Specializační kurz v klinické logopedii – specializační výcvik

IPVZ

Sluchadlová technika, základy odezírání, neurologie (dospělí), neuropsychologie. Dysfagie – terapie v KL, neurogenní poruchy u dospělých – terapie v KL, geriatrie, demence, ortodoncie.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52229-specializacni-kurz-v-klinicke-logopedii-specializacni-vycvik?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
4. června 2019
Lékaři

Kurz – Multidisciplinární spolupráce při zjištění vrozené vývojové vady u plodu a novorozence

IPVZ

Kurz předkládá aktuální epidemiologická data o výskytu nejčastějších vrozených vývojových vad, možnosti jejich prenatální diagnostiky a léčby. Ultrasonografická diagnostika jako dominantní zobrazovací metody v diagnostice vrozených vad a její možnosti v identifikaci jednotlivých vad s prezentací unikátních klinických nálezů. Možnosti prenatální léčby vybraných vrozených vad a aktuální stav fetální chirurgie. Plod s vrozenou vývojovou vadou z pohledu neonatologa, specifické postupy v peripartálním období a možnosti léčby po porodu (kongenitální brániční hernie, rozštěpové vady rtu a patra, spina bifida a další). Organizace péče o děti s vrozenými vývojovými vadami po porodu. Kurz bude probíhat formou interaktivní diskuze porodníka a neonatologa, připraveny jsou názorné ukázky, jak informovat rodiče, jaké možnosti nabídnout postižené rodině a jaký je současný state of the art v oblasti péče o kompromitovaný plod. V rámci kurzu mohou být analyzovány i konkrétní případy z pracovišť.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51779-kurz-multidisciplinarni-spoluprace-pri-zjisteni-vrozene-vyvojove-vady-u-plodu-a-novorozence?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
4. června 2019
Lékaři

Kurz – Racionální indikace laboratorních vyšetření a interpretace nejvýznamnějších nálezů pohledem infektologa

IPVZ

Cílem odpoledního kurzu je seznámit posluchače s racionální interpretací hematologických a biochemických nálezů u nejčastějších infekčních nemocí, především se změnami v krevním obraze (leukocytóza, neutrofílie, lymfocytóza, eozinofilie) a elevací inflamatorních parametrů (FW, CRP, prokalcitonin). Absolvent kurzu bude seznámen s racionální indikací mikrobiologických a sérologických vyšetření v diagnostice infekčních nemocí, jejich významem, limitacemi a problémy při interpretaci výsledků. Kurz bude doplněn kazuistikami z rutinní infektologické praxe.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52092-kurz-racionalni-indikace-laboratornich-vysetreni-a-interpretace-nejvyznamnejsich-nalezu-pohledem-infektologa?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
5. června 2019
Lékaři

Kurz – Zdravotní rizika nových metod používaných ve službách péče o tělo

IPVZ

Zdravotní rizika nových metod využívaných ve službách péče o tělo.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52025-kurz-zdravotni-rizika-novych-metod-pouzivanych-ve-sluzbach-pece-o-telo?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
5. června 2019
Lékaři

Kurz – Zdravotnická dokumentace a její vedení

IPVZ

Obsahem vzdělávacího programu je zdravotnická dokumentace a její vedení. Posluchači se seznámí s definicí zdravotnické dokumentace, s důvody pro její řádné vedení. Seznámí se se základními legislativními východisky pro vedení zdravotnické dokumentace, s jejím obsahem, formou jejího vedení a způsoby jejího vedení. Dozví se o novinkách a změnách, které s sebou přinesla novela vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace na podzim 2018. Zásadními tématy jsou přístup ke zdravotnické dokumentaci a ochrana osobních údajů.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52171-kurz-zdravotnicka-dokumentace-a-jeji-vedeni?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
5. června 2019 - 7. června 2019
Lékaři

Inovativní kurz – Současné postupy rehabilitace ve vnitřním lékařství a onkologii, rehabilitace a psychosomatika

IPVZ

Rehabilitace ve vnitřním lékařství, onkologii, gynekologii, geriatrii a popáleninové medicíně. Rehabilitace a psychosomatika.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51810-inovativni-kurz-soucasne-postupy-rehabilitace-ve-vnitrnim-lekarstvi-a-onkologii-rehabilitace-a-psychosomatika?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
6. června 2019 - 7. června 2019
Lékaři

Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků

IPVZ

Legislativa, farmaceutická technologie, působení a účinky léčivých přípravků na organismus, výroba a kontrola jakosti, registrace, zabezpečování jakosti.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51686-kurz-pro-kvalifikovane-osoby-vyrobcu-lecivych-pripravku?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
10. června 2019 - 11. června 2019
Lékaři

Specializační kurz – Počítačová tomografie

IPVZ

Princip CT, technika vyšetření, CT vyšetření mozku, hlavy, hrudníku, břicha a retroperitonea a ostatních oblastí. Základní intervenční techniky prováděné pod CT kontrolou.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52367-specializacni-kurz-pocitacova-tomografie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
11. června 2019
Lékaři

Kurz – Povinná mlčenlivost, ohlašovací povinnost, ŘP a ZP a psychiatrie, svéprávnost, způsobilost k právnímu jednání

IPVZ

Povinná mlčenlivost poskytovatelů zdravotní péče, psychiatrické posuzování způsobilosti k držení řidičského průkazu a zbrojního průkazu, svéprávnost k právním úkonům a její psychiatrické posuzování a psychiatrická praxe.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52107-kurz-povinna-mlcenlivost-ohlasovaci-povinnost-rp-a-zp-a-psychiatrie-svepravnost-zpusobilost-k-pravnimu-jednani?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
11. června 2019
Lékaři

Kurz – Uzavřená sebezkušenostní skupina X.

IPVZ

Jedná se o uzavřený cyklus. Zážitek sebezkušenostní, důraz na rodinu a získání kompetencí pro psychosomatickou intervenci. Kurz odpovídá požadavkům Vzdělávacího programu psychosomatická medicína a na základě jeho absolvování lze splnit předepsanou část vzdělání.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52062-kurz-uzavrena-sebezkusenostni-skupina-x-?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
11. června 2019
Lékaři

Kurz – Lymeská borrelióza a chlamydiové infekce v ordinaci praktického lékaře

IPVZ

Cílem odpoledního kurzu je seznámit posluchače s racionálním přístupem k pacientovi se suspektní lymeskou borreliózou či chlamydiovou infekcí, diskutovány budou především úskalí klinické i laboratorní diagnostiky a terapie těchto stavů. Na závěr semináře budou účastníci seznámeni s problematikou chronického únavového syndromu.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52079-kurz-lymeska-borrelioza-a-chlamydiove-infekce-v-ordinaci-praktickeho-lekare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
12. června 2019
Lékaři

Seminář pro školitele akreditovaných zařízení oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie

IPVZ

Aktuality specializačního vzdělávání, Novela zákona 96/2004 Sb., problematika akreditovaných pracovišť, diskuse.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51743-seminar-pro-skolitele-akreditovanych-zarizeni-oboru-klinicka-psychologie-a-detska-klinicka-psychologie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
15. června 2019 - 16. června 2019
Lékaři

Kurz – Základy pracovního lékařství – 1. část, 1.–6. lekce

IPVZ

Náplň a koncepce pracovního lékařství, legislativa oboru. Vztah práce a zdraví. Kategorizace prací. Analýza rizik. Preventivní prohlídky. Fyziologie práce. Psychologie práce. Základy ergonomie. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Vyšetřovací metody. Nemoci z povolání. Chemické látky v pracovním prostředí. Fyzikální faktory pracovního prostředí.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52071-kurz-zaklady-pracovniho-lekarstvi-1-cast-1-6-lekce?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
17. června 2019
Lékaři

Specializační kurz – Radiační ochrana

IPVZ

Systém a požadavky radiační ochrany při řešení otázek spojených s problematikou působení ionizujícího záření na zdraví člověka.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52049-specializacni-kurz-radiacni-ochrana?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
17. června 2019 - 18. června 2019
Lékaři

Specializační kurz – Klinická embryologie před atestací

IPVZ

Gamety a proces oplození in vitro a in vivo. Hormonální regulace vývoje vajíčka a spermie. Farmakologické ovlivnění vývoje gamet. Preimplantační vývoj embrya, jeho časování. Známky úspěšného a neúspěšného vývoje embryí (skórování embryí). Pregnancy rate, implantation rate. Implantace. Komunikace mezi časným embryem a mateřským organizmem. Blastogeneze, embryogeneze, vývoj plodu ve druhém a třetím trimestru. Vznik dvojčat. Rizika vícečetného těhotenství. Vývoj a funkce placenty. Embryonální vývoj pohlavních orgánů. Přístrojová technika v klinické embryologii. Základní genetické poznatky. Nukleové kyseliny, metody DNA diagnostiky. Principy monogenní dědičnosti, nejčastější onemocnění. Polygenní a multifaktoriální dědičnost. Mitochondriální dědičnost. Preimplantační genetické testování Prenatální diagnostika. Vliv prostředí na vývoj embrya a plodu. Mutageneze, genotoxicita, teratogeneze. Léky v graviditě. Etická problematika asistované reprodukce.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52294-specializacni-kurz-klinicka-embryologie-pred-atestaci?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
18. června 2019
Lékaři

Kurz – Dlouhodobá léčba závažných duševních onemocnění – komu, kdy a jak?

IPVZ

Kurz seznámí posluchače s problematikou dlouhodobé léčby závažných duševních onemocnění, především schizofrenie a afektivních poruch. Budou uvedeny doporučené postupy léčby duševních poruch, které určují trvání léčby a možnost využití jednotlivých druhů a forem léčivých přípravků. Specificky bude věnována pozornost dlouhodobě působícím antipsychotikům, jejich indikacím a způsobu použití v klinické praxi na lůžku i v psychiatrické ambulantní péči
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52108-kurz-dlouhodoba-lecba-zavaznych-dusevnich-onemocneni-komu-kdy-a-jak?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
18. června 2019 - 20. června 2019
Lékaři

Kurz kódování zdravotních služeb - referenční kódování v systému CZ-DRG

IPVZ

Vzdělávací program má za cíl zajistit vzdělávání pracovníků v problematice kódování tak, aby byli plně seznámeni s novým klasifikačním systémem CZ-DRG a správným užitím jeho metodických materiálů do praxe. Zároveň má kurz pomoci sjednotit dosavadní praxi práce s klinickými informacemi a kódováním zdravotní péče napříč zdravotnickými profesionály a šíření aktuálních informací. Vzdělávací program je rozdělen do těchto tematických celků: Struktura a principy CZ- DRG, Metodiky v CZ- DRG. Legislativa a dokumentace. Vykazování zdravotní péče. Praktické cvičení kódování diagnóz.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52177-kurz-kodovani-zdravotnich-sluzeb-referencni-kodovani-v-systemu-cz-drg?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
20. června 2019 - 21. června 2019
Lékaři

Kurz – Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulinovou pumpou II

IPVZ

Praktická aplikace kontinuální monitorace a technologie v modelových situacích a terapii. Kurz je certifikován Českou diabetologickou společností ČLS JEP.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51998-kurz-kontinualni-monitorace-a-selfmonitoring-glykemii-terapie-inzulinovou-pumpou-ii?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
24. června 2019
Lékaři

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

IPVZ

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskusi.
zobrazit detail

Místo konání: Praha, kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52183-supervizni-seminar-zaklady-systematicke-psychoterapie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha