Kalendář
vzdělávacích aktivit

Vyhledávání podle kategorií:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní
Podrobné vyhledávání
Kategorie
- -
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
22. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Poranění břicha a retroperitonea

Jihomoravský kraj

Moderní diagnostické a terapeutické přístupy při závažném poranění břicha a retroperitonea. Určeno pro lékaře oboru chirurgie, traumatologie, gastroenterologie, gynekologie, urologie.

Místo konání:
Brno, Ponávka 6, Úrazová nemocnice v Brně
Kraj:
Jihomoravský kraj
22. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Praha

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci. Určeno pro lékaře všech oborů v přípravě k atestaci a pro farmaceuty připravující se v rámci společného dvouletého farmaceutického základu.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
23. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Celková anestezie up to date 2020

Praha

Inhalační anestetika v současné anestezii. Volba anestezie a onkologická onemocnění. Ovlivnění kognitivních funkcí celkovou anestezií. Tekutinová terapie a vliv na endotel. Nejsilnější opioid carfentanil. Úvod a probuzení z anestezie. Urgentní zajištění dýchacích cest. Supraglotické pomůcky Up to date 2020. Určeno pro anesteziology, lékaře intenzivní medicíny a anesteziologické sestry.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
23. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Kardiotokografie

Praha

Antepartální a intrapartální hodnocení kadiotokogramu. Novinky v hodnocení kardiotokogramu, FIGO klasifikace. Prezentace zajímavých kazuistik z praxe. Určeno pro lékaře s odbornou i specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
23. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Poruchy plodnosti, prevence a léčba

Praha

Poruchy plodnosti ženy a muže, prevence, léčba, techniky asistované reprodukce, práce v embryologické laboratoři centra asistované reprodukce, preimplantační genetická diagnostika, přínosy a rizika, těhotenství po asistované reprodukci, komplikace metod asistované reprodukce. Praktická část – aspirace folikulů, embryologická péče o gamety, embryotransfer. Určeno pro gynekology, lékaře před…

Místo konání:
Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum
Kraj:
Praha
23. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Právní novinky ve zdravotnictví – část III. – Právní vztah poskytovatele a zdravotní pojišťovny, úhradové vztahy a spory

Praha

Dopolední seminář je zaměřen na právní úpravu úhrady péče dle zákona č. 48/1997 Sb. ve světle recentních rozhodnutí Ústavního soudu "o nadstandardech" a "o úhradové vyhlášce". Tématem je vymezení nároku pojištěnce na úhradu zdravotních výkonů, léků a zdravotnických prostředků, vymezení časové a místní dostupnosti, tvorba smluvní sítě zdravotních pojišťoven, úhradové limitace a regulační omezení,…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
24. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Individuální očkovací plány pro pediatrickou praxi

Praha

Současné problémy očkování – především potřeba individuálních očkovacích plánů (IOP). IOP se musí sestavovat tam, kde očkování ještě nebylo zahájeno a použití vakcíny v daném věku je mimo doporučení uvedené v SPC, nebo se musí dokončit očkování, kde intervaly mezi dávkami mají podstatně delší nebo kratší intervaly než dovoluje SPC. Praktické aspekty očkování dětí s ohledem na dodržování…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
24. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Výživa v pediatrii

Praha

Frekventanti se seznámí se specifiky nutriční a metabolické péče v pediatrii, základy energetického metabolismu, vyšetřovacími metodami stavu výživy a vnitřního prostředí, indikacemi a správnou aplikací nutriční intervence enterální a parenterální výživou, diagnostikou a řešením malnutričních stavů, základní logistikou nutriční podpory, ambulantní formou nutriční podpory a akutními metabolickými…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
24. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Identifikace prvních příznaků pedopsychiatrických poruch v ordinaci dětského lékaře

Praha

Spolupráce dětského lékaře, dětského psychologa a dětského psychiatra. Názory na pedopsychiatrické onemocnění mezi laickou veřejností a lékaři. Problematika tzv. larvovaných depresí a chronické depresivní onemocnění v dětském a dorostovém věku. Problematika bolesti z pohledu dětského psychiatra. Určeno pro dětské a dorostové psychiatry a další zájemce o tuto problematiku.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
25. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Forenzní sexuologie

Praha

Přednášky a diskuze pro soudní znalce v odvětví lékařské sexuologie. Určeno pro soudní znalce v odvětví lékařské sexuologie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha