Kurz – Optimální využívání počítačového systému SLP v laboratorní praxi

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 31. března 2020 | 00:00
  • Konec: 31. března 2020 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Efektivní práce s počítačovým systémem SLP při tvorbě laboratorní dokumentace – přehled nástrojů, jejich nastavení a práce s nimi; papírová i hypertextová dokumentace. Lokální číselník laboratorních položek, Laboratorní příručka, dokumentace systému kvality a řízení kvality – SOP, směrnice, instrukce, formuláře, záznamy. Řízená dokumentace – založení, udržování, revize, nové verze, archivace. Agendy – využití databází pro provozní dokumentaci – evidence přístrojové techniky, pracovníků, objednávek, dodavatelů. Základní informace k tvorbě hypertextu. Základní informace k EŘD. Aktuální otázky, diskuse. Praktická cvičení. Kurz je veden intenzivní formou s využitím počítačů. Určeno pro pracovníky (vedoucí, odborné i administrativní) laboratoří klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie, kteří již využívají systém SLP.

Kontakt: , tel: 261 092 461, e-mail: charova@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53796-kurz-optimalni-vyuzivani-pocitacoveho-systemu-slp-v-laboratorni-praxi?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi