Kurz – Právní novinky ve zdravotnictví – část I. – Zákon o zdravotních službách a Občanský zákoník

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 20. února 2020 | 09:00
  • Konec: 20. února 2020 | 13:00
  • Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
  • Kraj: Praha
Praha
Dopolední seminář je zaměřen na práva a povinnosti poskytovatelů dle zákona o zdravotních službách a nového Občanského zákoníku. Pozornost bude věnována rozporům mezi zákonem č. 372/2011 Sb. a ustanoveními nového Občanského zákoníku o léčebné péči a řešení těchto rozporů. Jde zejména o definice lege artis, možnost odmítnout a ukončit péči o pacienta, problematiku neodkladné péče, přístupu ke zdravotnické dokumentaci, platbě za péči a řešení sporů. Určeno pro pracovníky ve zdravotnictví.

Kontakt: , tel: 271 019 335, e-mail: prosecka@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53684-kurz-pravni-novinky-ve-zdravotnictvi-cast-i-zakon-o-zdravotnich-sluzbach-a-obcansky-zakonik?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

4. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Importovaná infekční onemocnění

Praha

Cílem kurzu bude seznámit posluchače s nejčastěji importovanými nákazami a možnostmi jejich diagnostiky a léčby. Absolvent kurzu se dozví, jaké jsou nejčastější příčiny horečnatých stavů, kožních či průjmových onemocnění a dalších zdravotních obtíží po návratu z tropických a epidemiologicky rizikových oblastí. Budou uvedeny základy diferenciální diagnostiky, laboratorní i klinické diagnostiky a…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
4. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základy balneologie

Karlovarský kraj

Základy balneologie. Přírodní léčebné zdroje a jejich léčebné využití. Indikace lázeňské léčby. Lázeňská léčba vnitřních chorob podle indikačních skupin. Za účast na tomto kurzu nejsou přidělovány kreditní body ČLK. Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

Místo konání:
Léčebné lázně Kynžvart
Kraj:
Karlovarský kraj
6. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Lymeská borrelióza a chlamydiové infekce v ambulantní praxi

Praha

Opakování úspěšného dvouhodinového kurzu, jehož cílem je seznámit posluchače s racionálním přístupem k pacientovi se suspektní lymeskou borreliózou či chlamydiovou infekcí. Diskutovány budou především úskalí klinické i laboratorní diagnostiky a terapie těchto stavů. Na závěr semináře budou účastníci seznámeni s problematikou chronického únavového syndromu. Určeno pro všeobecné praktické lékaře,…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
6. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Praha

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskuzi. Určeno pro lékaře psychiatry a klinické psychology (psycholog ve zdravotnictví) v přípravě ke specializaci v systematické psychoterapii.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha