Mimořádný kurz – Kurz pro antibiotické konziliáře

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 21. února 2020 | 08:00
  • Konec: 22. února 2020 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Cílem dvoudenního mezioborového kurzu je poskytnout posluchačům aktuální informace z klinické mikrobiologie, infekčního lékařství, farmakologie a klinické farmacie, které využijí při racionální antibiotické preskripci a konziliární činnosti v rutinní nemocniční praxi. Účastník kurzu se seznámí s nejčastějšími klinickými situacemi a problémy, které vyžadují "antibiotické konzilium", jejich optimálním řešením a s praktickými poznatky a zkušenostmi jednotlivých přednášejících. Součástí kurzu budou dále sdělení věnovaná širší diferenciální diagnostice horečnatých a zánětlivých stavů, praktickým zkušenostem s antibiotickým stewardshipem, nozokomiálním infekcím, antibiotické rezistenci v ČR a EU a novým antibiotikům a jejich pozici v klinické praxi. Určeno pro klinické mikrobiology, infektology, farmakology a klinkcé farmaceuty, kteří se věnují racionální antibiotické preskripci.

Kontakt: , tel: 261 092 455, e-mail: vavrova@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54304-mimoradny-kurz-kurz-pro-antibioticke-konziliare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

4. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Importovaná infekční onemocnění

Praha

Cílem kurzu bude seznámit posluchače s nejčastěji importovanými nákazami a možnostmi jejich diagnostiky a léčby. Absolvent kurzu se dozví, jaké jsou nejčastější příčiny horečnatých stavů, kožních či průjmových onemocnění a dalších zdravotních obtíží po návratu z tropických a epidemiologicky rizikových oblastí. Budou uvedeny základy diferenciální diagnostiky, laboratorní i klinické diagnostiky a…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
4. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základy balneologie

Karlovarský kraj

Základy balneologie. Přírodní léčebné zdroje a jejich léčebné využití. Indikace lázeňské léčby. Lázeňská léčba vnitřních chorob podle indikačních skupin. Za účast na tomto kurzu nejsou přidělovány kreditní body ČLK. Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

Místo konání:
Léčebné lázně Kynžvart
Kraj:
Karlovarský kraj
6. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Lymeská borrelióza a chlamydiové infekce v ambulantní praxi

Praha

Opakování úspěšného dvouhodinového kurzu, jehož cílem je seznámit posluchače s racionálním přístupem k pacientovi se suspektní lymeskou borreliózou či chlamydiovou infekcí. Diskutovány budou především úskalí klinické i laboratorní diagnostiky a terapie těchto stavů. Na závěr semináře budou účastníci seznámeni s problematikou chronického únavového syndromu. Určeno pro všeobecné praktické lékaře,…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
6. dubna 2020
AKCE
IPVZ

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Praha

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskuzi. Určeno pro lékaře psychiatry a klinické psychology (psycholog ve zdravotnictví) v přípravě ke specializaci v systematické psychoterapii.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha