Kurz – Základy pracovního lékařství – 1. část, 1. – 6. lekce

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 15. února 2020 | 00:00
  • Konec: 16. února 2020 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Náplň a koncepce pracovního lékařství, legislativa oboru. Vztah práce a zdraví. Kategorizace prací. Analýza rizik. Preventivní prohlídky. Fyziologie práce. Psychologie práce. Základy ergonomie. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Vyšetřovací metody. Nemoci z povolání. Chemické látky v pracovním prostředí. Fyzikální faktory pracovního prostředí. Určeno pro lékaře se specializací v oboru všeobecné praktické lékařství popřípadě i jiných oborů. Kurz je určen jako příprava pro výkon pracovnělékařské služby. Kurz je pokračovací, délka kurzu je 10 lekcí, první část probíhá v lednu-červnu, druhá část proběhne v září-prosinci 2020. Po splnění požadavků a absolvování závěrečného pohovoru bude vydáno osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Kontakt: , tel: 261 092 442, e-mail: mala@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53900-kurz-zaklady-pracovniho-lekarstvi-1-cast-1-6-lekce?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi