Kurz – Osobní údaje a kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 24. října 2019 | 00:00
  • Konec: 24. října 2019 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Jednodenní kurz je cílen podle potřeb manažerů poskytovatelů zdravotních služeb. Zahrnuje přehled platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti při poskytování zdravotních služeb. V první části kurzu se účastníci seznámí s novou českou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů ve zdravotnictví, tedy s Zákonem o zpracování osobních údajů a se Zákonem o zpracování osobních údajů a Zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Ve druhé části kurzu se účastníci seznámí s novou právní úpravou novely zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Určeno pro manažery ve zdravotnictví a všechny další odborníky, kteří mají o danou problematiku zájem a kteří působí v oblasti ochrany osobních údajů ve zdravotnických zařízeních a v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví.

Kontakt:

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53026-kurz-osobni-udaje-a-kyberneticka-bezpecnost-ve-zdravotnictvi?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

1. června 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základy vnitřního lékařství a novinky z vnitřního lékařství

Praha

Vybrané kapitoly z interních oborů se zaměřením na problémové oblasti. Novinky v oboru. Určeno pro lékaře před ukončením interního základního kmene (povinný kurz dle platných vzdělávacích programů).

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
1. června 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Duplexní neurosonografie: Aktuální postupy ultrazvukového vyšetření mozkových tepen, technologické inovace, moderní trendy v interpretaci hemodynamických nálezů a indikacích rekanalizačních…

Vysočina

Seznámení účastníků s teoretickými základy i praktickými postupy vyšetření přívodných mozkových tepen, s technologickými inovacemi (B-flow, Power-angio, Fusion imaging atd.), moderními trendy v interpretaci hemodynamických nálezů a aktuálními přístupy k indikacím rekanalizačních výkonů. Praktický nácvik ultrasonografie krčních cév a ukázky transkraniálního vyšetření. Určeno pro lékaře, zabývající…

Místo konání:
Jihlava, Vrchlického 59, Nemocnice Jihlava, neurol
Kraj:
Vysočina
1. června 2020
AKCE
IPVZ

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Praha

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskuzi. Určeno pro lékaře psychiatry a klinické psychology (psycholog ve zdravotnictví) v přípravě ke specializaci v systematické psychoterapii.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
2. června 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Aktuální stav oboru radiologie a problematika revizního lékařství

Praha

Seznámení s rozvojem oboru, současný přehled a moderní diagnostika. Radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie, neuroradiologie, radiační onkologie. Určeno pro revizní zaměstnance, zejména revizní lékaře zdravotních pojišťoven.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha