Mezinárodně certifikovaný Prohlubující kurz Bazální stimulace® I

  • Organizátor:INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.
  • Začátek: 29. listopadu 2019 | 08:00
  • Konec: 29. listopadu 2019 | 16:00
  • Místo konání: NCO NZO Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Akreditace: MPSV ČR (8 hodin), MŠMT ČR (8 hodin), slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 6 kreditů).

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová.
Kurz je určen pro:
poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel
lékaře
poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník
speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Kontakt: tel.: 543 559 517 e-mail: obstova@nconzo.cz

9. září 2020
AKCE
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.

Základní kurz Bazální stimulace

Jihomoravský kraj

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/nabidka/kurzy/zakladni-kurz/ Přihlášky a další informace na: Ing. Obstová Alena, tel.: 543 559 517, obstova@nconzo.cz Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Místo konání:
NCO NZO Brno
Kraj:
Jihomoravský kraj
10. září 2020
AKCE
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.

Základní kurz Bazální stimulace

Moravskoslezský kraj

Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/nabidka/kurzy/zakladni-kurz/ Přihlášky a další informace na: institut@bazalni-stimulace.cz Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Místo konání:
Městská nemocnice Ostrava
Kraj:
Moravskoslezský kraj
25. září 2020
AKCE
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.

Prohlubující kurz Bazální stimulace I

Praha

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/nabidka/kurzy/prohlubujici-kurz-i/ Přihlášky a další informace na: jitka.vankova@ftn.cz, 261083252, 605235788 Účastníci obdrží textové materiály.

Místo konání:
Thomayerova nemocnice Praha
Kraj:
Praha
30. září 2020
AKCE
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.

Nástavbový kurz Bazální stimulace

Jihomoravský kraj

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. Podrobné informace o vzdělávacím programu zde: https://www.bazalni-stimulace.cz/nabidka/kurzy/nastavbovy-kurz/ Přihlášky a další informace na: Ing. Obstová Alena, tel.: 543 559 517, obstova@nconzo.cz Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Místo konání:
NCO NZO Brno
Kraj:
Jihomoravský kraj