Mezinárodně certifikovaný Nástavbový kurz Bazální stimulace®.

  • Organizátor:INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.
  • Začátek: 30. září 2019 | 08:00
  • Konec: 1. října 2019 | 16:00
  • Místo konání: NCO NZO Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Akreditace: MPSV ČR (16 hodin), MŠMT ČR (16 hodin), slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 12 kreditů).

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová.
Kurz je určen pro:
poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel
lékaře
poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník
speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Kontakt: tel.: 543 559 517 e-mail: obstova@nconzo.cz