Mezinárodně certifikovaný Základní kurz Bazální stimulace®

  • Organizátor:INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.
  • Začátek: 6. srpna 2019 | 08:00
  • Konec: 7. srpna 2019 | 16:00
  • Místo konání: Fryšták
  • Kraj: Zlínský kraj
Zlínský kraj
akreditace: MZ ČR (14 kreditů), MPSV ČR (24 hodin), MŠMT ČR (24 hodin) - platí také pro speciální pedagogy a asistenty pedagoga na Slovensku, slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKSaPA 16kreditů)
Kurz je určen pro:
poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel.
lékaře
poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Kontakt: institut@bazalni-stimulace.cz, +420 603 971 160