Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Vyhledávání akcí podle:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní

Mezinárodně certifikovaný Nástavbový kurz Bazální stimulace®.

  • Začátek: 24. června 2019 8:00
  • Konec: 25. června 2019 16:00
  • Ostrava Moravskoslezský kraj
cela_cr Moravskoslezský kraj
akreditace: MPSV ČR (16 hodin), MŠMT ČR (16 hodin) - platí také pro speciální pedagogy a asistenty pedagoga na Slovensku, slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKSaPA 12 kreditů).

Lektoruje osobně PhDr. Karolína Maloň Friedlová.
Kurz je určen pro:
poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel.
lékaře
poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
speciální pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele

Kontakt: institut@bazalni-stimulace.cz, +420 603 971 160