Mezinárodně certifikovaný Základní kurz Bazální stimulace®

  • Organizátor:INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.
  • Začátek: 5. června 2019 | 08:00
  • Konec: 6. června 2019 | 16:00
  • Místo konání: Uherské Hradiště
  • Kraj: Zlínský kraj
Zlínský kraj
akreditace:
MZ ČR (14 kreditů), MPSV ČR (24 hodin), MŠMT ČR (24 hodin) - platí také pro učitele speciální školy, asistenta pedagoga, speciálního pedagoga, vychovatele školského zařízení na Slovensku, slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 16 kreditů)
Kurz je určen pro:
poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář.
lékaře
poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Kontakt: Vendula Doleželová, tel.: 773 300 086, email: janska@marlin.eu