Základní kurz Bazální stimulace®

  • Organizátor:INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o.
  • Začátek: 23. ledna 2019 | 09:00
  • Konec: 24. ledna 2019 | 18:00
  • Místo konání: Prachatice
  • Kraj: Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
akreditace: MZ ČR (14 kreditů), MPSV ČR (24 hodin), MŠMT ČR (24 hodin), slovenské sestry a porodní asistentky (obdrží od SKS aPA 16 kreditů)
Kurz je určen pro:
poskytovatele zdravotní péče: nelékařská zdravotnická povolání: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel.
lékaře
poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel

Kontakt: Mgr. Šárka Pechková – vzdelavani@hospicpt.cz, tel.: 388 311 726, mobil.: 731 604 432