Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Specializační kurz v klinické biochemii – Modul 2

  • Začátek: 21. května 2018 0:00
  • Konec: 24. května 2018 0:00
  • Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF kraj Praha
cela_cr kraj Praha
kód kurzu: 211081104
Aplikace imunoanalytických metod. Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Cholesterol, fosfolipidy, triacylglyceroly, mastné kyseliny, lipoproteiny, apolipoproteiny. Stanovení iontů. Celková bílkovina, albumin, fibrinogen. Aminokyseliny, specifické proteiny. Volné kyslíkové radikály. Fyzikální vyšetření moče: bílkoviny, cukry, ketolátky, porfyriny, žlučová barviva, osmolalita moče, dusitany, mikroskopie moče, průtoková cytometrie. Konkrementy. Enzymy. Stanovení železa (siderocyty, sideroblasty, siderofágy). Laboratorní hodnoty některých základních typů anémií. Některé vybrané patologické nálezy v nátěrech periferní krve. Antitrombotická léčba a možnosti jejího monitorování.

Určeno pro: klinické bioanalytiky ve specializační přípravě v oboru klinické biochemie, případně pro lékaře před atestací z klinické biochemie.

Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860