Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Specializační kurz – Základní kmen – pro klinické laboratorní obory – klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína – 7. část: Modul CHESTAT

  • Začátek: 19. března 2018 0:00
  • Konec: 21. března 2018 0:00
  • Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF kraj Praha
cela_cr kraj Praha
kód kurzu: 211081101
Základní statistické pojmy, exploatorní analýza, základní typy rozdělení, testy normality, transformace dat. Základy statistického uvažování, testy hypotéz. Statistické hodnocení diagnostické a terapeutické účinnosti laboratorních zkoušek. Statistické a programové prostředí R-plus. Vztah mezi kvantitativními proměnnými: korelace, lineární a nelineární regrese. Porovnání kvantitativních údajů. Kalibrace. One-point, lineární a nelineární kalibrace. Nejistota kalibračního modelu. Referenční intervaly a biologická variabilita. Protokol EP 5A – přesnost. Analýza rozptylu, analýza komponent rozptylu. Rozsah výběru, výzkumné plány, návrh experimentu. Aplikace statistiky při validaci a kontrole jakosti analytických metod. Přesnost, správnost, pravdivost výsledků lab. zkoušek. Znaky analytické metody. LOD a LOQ. Přehled statistických programů. Nejistota rutinního výsledku.

Určeno pro: klinické bioanalytiky výše uvedených oborů ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci.

Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860