Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Specializační kurz – Metody a přístroje mimotělní očisty krve a úpravy vnitřního prostředí

  • Začátek: 9. května 2018 0:00
  • Konec: 10. května 2018 0:00
  • Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF kraj Praha
cela_cr kraj Praha
kód kurzu: 331081111
Úloha ledvin v organismu, principy jejich funkce a parametry pro hodnocení účinnosti. Vývoj dialyzační techniky. Konstrukce hemodialyzačního přístroje. Hemodialyzátor – principy, konstrukce, účinnostní parametry. Dialyzační roztoky. Řízení tekutinové bilance u dialyzovaných nemocných. Antikoagulace - metody, režimy, antikoagulancia, srážecí časy a jejich měření. Cévní přístupy pro dialýzu – typy, monitorování funkce, intervenční techniky. Účinnost dialýzy – metody a techniky jejího hodnocení. Konvektivní dialyzační techniky – hemodiafiltrace, hemofiltrace. Kontinuální hemoeliminační metody (CAVH/CVVH, CAVHD/CVVHD, adsorpční a aferetické techniky, extrakorporální metody léčby jaterního selhání. Úprava vody pro dialyzační techniky. Peritoneální dialýza – funkční princip, režimy (CAPD, APD, CCPD), cyklery, hodnocení účinnosti. Impedometrie a její využití u dialyzované populace. Organizace léčby chronického selhání ledvin, registry, statistika. Diskuse a dotazy k odpřednášeným tématům.

Určeno pro: biomedicínské inženýry zařazené do specializačního vzdělávání se zaměřením 4.2.2 v oboru Klinické inženýrství.

Kontakt: PhDr. Eva Morávková, tel: 261 092 458, email: moravkova@ipvz.cz, fax: 261 261 860