Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Specializační kurz – Klinická mikrobiologie – novinky

  • Začátek: 5. března 2018 0:00
  • Konec: 9. března 2018 0:00
  • Praha 2, Studničkova 7, ÚIM 1. LF UK kraj Praha
cela_cr kraj Praha
kód kurzu: 214081101
Základní činnosti ATB střediska, základní metody surveillance, prevence a kontroly antibiotické rezistence, základní metody sledování a hodnocení spotřeby antibiotik, základní nástroje a metody ovlivňování správného používání antibiotik v primární, ambulantní a nemocniční zdravotní péči. Komplexní diferenciálně diagnostické přístupy v klinické mikrobiologii s důrazem na celistvou interpretaci výsledků vyšetření, konzultační a konziliární činnost a interdisciplinární spolupráci při řešení diagnostiky, léčby a prevence infekcí u hospitalizovaných pacientů. Tematicky se kurz zaměřuje zejména na respirační infekce (komunitní a nozokomiální pneumonie), infekce krevního řečiště, uroinfekce a urosepse, infekce v místě chirurgického výkonu, neuroinfekce spojené s používáním cizorodého materiálu, infekce zažívacího ústrojí včetně infekcí vyvolaných Clostridium difficile a další.

Určeno pro: VŠ nelékaře jako součást přípravy k atestační zkoušce v oboru Mikrobiologie.

Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860