Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Mimořádný specializační kurz – Klinická výživa a intenzivní metabolická péče II. část (speciální)

  • Začátek: 30. listopadu 2017 0:00
  • Konec: 1. prosince 2017 0:00
  • Praha 10, Ruská 85, IPVZ kraj Praha
cela_cr kraj Praha
kód kurzu: 210572271
Druhá část specializačního kurzu navazuje na základní kurz. Kurz obsahuje 16 témat a je ukončen testem. Frekventanti se seznámí s indikacemi a správnou aplikací nutriční intervence v různých klinických situacích na JIP a lůžku standardní péče, problematikou nemocniční malnutrice a jejím řešením, diagnostikou a řešením komplikací, problematikou a logistikou ambulantní výživy, registrem, akutními metabolickými stavy a aktuálními doporučenými postupy. Zvláštní důraz je kladen na nutriční podporu se zřetelem na diagnózu (sepse, kritický stav, eliminační metody, onkologie, gastroenterologie, neurologie, nefrologie a další). Absolvent kurzu bude schopen řešit problémy spojené s hospitalizační malnutricí a správně aplikovat doporučené postupy ve výživě u různých klinických stavů včetně kriticky nemocných.

Určeno pro: lékaře zařazené do předatestační přípravy v oboru KVIMP a dále pro uchazeče o funkční licenci ČLK F016 a lékaře všech oborů se zájmem o klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči v rámci celoživotního vzdělávání.

Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860