Vyhledávání

Předmět
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
13. února 2020
AKCE
IPVZ

Certifikovaný kurz – Technická audiologie, část 1

Praha

Anatomie a fyziologie sluchu. Fyziologická akustika (teoretická a praktická část). Obecná akustika (teoretická část). Hluk a ochrana sluchu (teoretická část). Určeno pro biomedicínské techniky, biomedicínské inženýry a klinické inženýry.

Místo konání:
Praha 4, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Víde
Kraj:
Praha
23. března 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Aktuality v endokrinologii a diabetologii

Praha

Novinky v léčbě antidiabetiky, monitorování glykémie, vybrané komplikace diabetu, novinky v diagnostice a léčbě endokrinních poruch. Určeno pro zájemce o danou problematiku, zejména lékaře endokrinology, diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
18. května 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základní kmen – pro klinické laboratorní obory – klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína – 4. část: Modul HENM

Praha

Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie krevních řad. Základy morfologie. Fyziologie hemostatických procesů. Fibrinolýza, inhibitory krevního srážení. Patofyziologie hemostázy. Hematologická vyšetření v diagnostice. Základní morfologie. Imunohematologie erytrocytů – základní principy, základní vyšetření. Imunohematologie trombocytů a leukocytů. Systémy krevních skupin. Klinická imunohematologie…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
30. ledna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Právo, úhrady a lékový trh

Praha

Seminář je zaměřen na úhradové předpisy Ministerstva zdravotnictví, novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o léčivech. Pozornost je věnována též cenové regulaci, obchodní přirážce a otázce adresných a neadresných bonusů. Dále bude diskutován vývoj v oblasti zveřejňování jednotlivých cen léčiv, regulace reklamy a právní úpravě vztahů poskytovatelů s dodavateli. Určeno pro…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
16. března 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základy hematologie pro klinické farmaceuty - PROJEKT

Praha

Základy hematologie, problematika farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, problematika antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie, interpretace hodnot krevního obrazu. Určeno pro farmaceuty ve specializační přípravě v oboru klinická farmacie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
20. února 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Právní novinky ve zdravotnictví – část I. – Zákon o zdravotních službách a Občanský zákoník

Praha

Dopolední seminář je zaměřen na práva a povinnosti poskytovatelů dle zákona o zdravotních službách a nového Občanského zákoníku. Pozornost bude věnována rozporům mezi zákonem č. 372/2011 Sb. a ustanoveními nového Občanského zákoníku o léčebné péči a řešení těchto rozporů. Jde zejména o definice lege artis, možnost odmítnout a ukončit péči o pacienta, problematiku neodkladné péče, přístupu ke…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
24. ledna 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Právní úskalí práce nemocničního ombudsmana

Praha

Práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb. Nakládání se zdravotnickou dokumentací a mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Informovaný souhlas pacienta. Odpovědnost zdravotnického pracovníka. Stručný souhrn stávající právní úpravy a široký pohled praxe. Určeno pro zdravotnické pracovníky.

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
16. března 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Časná diagnostika kognitivního deficitu ve stáří. Subjektivní kognitivní pokles, mírná behaviorální porucha a mírná kognitivní porucha při Alzheimerově chorobě

Praha

Nové koncepty kognitivní neurologie, jejich diagnostická kritéria, význam a interpretace z hlediska neuropsychologie. Strategie klinického a neuropsychologického vyšetření pacientů v časných stádiích kognitivního deficitu, význam subjektivních stížností na paměť a jejich interpretace. Nový koncept mírné behaviorální poruchy a interpretace neuropsychologických příznaků ve stáří. Nově vyvíjené…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
4. května 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz v klinické logopedii – specializační výcvik

Praha

Sluchadlová technika, základy odezírání, neurologie (dospělí), neuropsychologie. Dysfagie – terapie v KL, neurogenní poruchy u dospělých – terapie v KL, geriatrie, demence, ortodoncie. Určeno pro logopedy v přípravě k atestaci v oboru klinická logopedie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
11. června 2020
AKCE
IPVZ

Certifikovaný kurz – Technická audiologie, část 8

Jihomoravský kraj

Sluchadla a další pomůcky. Audiometrie, tympanometrie, vyšetření vestibulární funkce, praktická cvičení. Opakování, test, ústní zkouška. Určeno pro biomedicínské techniky, biomedicínské inženýry a klinické inženýry.

Místo konání:
Brno, Pekařská 53, FN USA, ORL klinika a Brno, Obi
Kraj:
Jihomoravský kraj