Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

13. června 2017
TOP
Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole patří mezi nejvýznamnější zdravotnické instituce v České republice. Její význam nespočívá jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale i v téměř ojedinělém soustředění veškerých provozů do jedné lokality, konkrétně do dvou stavebních monobloků. Seskupují se tak specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů, které se v případě potřeby okamžitě dokážou spojit a poskytnout tak komplexní a kompletní péči. Je to právě komplexnost a kompletnost, které jsou již dlouholetou ideou nemocnice.

Široké spektrum oborů pokrývá téměř veškerou problematiku běžné lékařské péče a plynule přechází v péči specializovanou a super specializovanou. Pro řadu zdravotnických pracovišť České republiky slouží FN v Motole jako vyšší instance případů, které jsou již mimo jejich možnosti. V posledních letech se také díky výrazné specializaci v některých, zejména pediatrických oborech, stává motolská nemocnice cílem zahraničních pacientů. Činí to z ní světově uznávanou a známou zdravotnickou kapacitu, splňující světové požadavky péče poskytované pacientům.

Komplexní je ve Fakultní nemocnice v Motole i specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Nemocnice ve většině oborů samostatně zajišťuje celou praktickou část vzdělávání, tj. bez nutnosti absolvovat delší praxe (stáže) v jiných zdravotnických zařízeních. V oborech
specializačního vzdělávání Intenzivní péče a Ošetřovatelská péče v pediatrii (pro všeobecné sestry) probíhá ve FN Motol také teoretická část specializačního vzdělávání. Kromě specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků, nemocnice nabízí řadu dalších bezplatných aktivit celoživotního vzdělávání pro všechny kategorie zaměstnanců.

Zaměstnanecké benefity
* ubytovna pro mimopražské
* vlastní jídelna s výběrem až ze sedmi jíde
* příspěvky na kulturu, sport a rekreaci
* vlastní rekreační zařízení v Krkonoších a na Slapech
* příspěvky k penzijnímu pojištění
* bezúročné půjčky
* půjčovna sportovních potřeb aj.

Podpora profesního růstu
* studium nelékařských zdravotnických pracovníků v navazujících bakalářských a v magisterských studijních programech souvisejících s vykonávanou profesí
* specializační vzdělávání lékařů, všeobecných sester, zdravotních laborantů a dalších profesí
* celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků (účast na konferencích, kongresech, sympóziích, seminářích, certifikovaných a odborných kurzech apod.)

Nemocnice v číslech (za rok 2016)
* 2 199 lůžek (z toho 366 intenzívních)
* 79 450 hospitalizovaných pacientů
* 853 053 ambulantních pacientů
* 3 602 porodů
* 5 820 zaměstnanců 
* Cca 8 miliard celkový obrat

www.fnmotol.cz

cela_cr kraj Praha