Nemocnice Litoměřice, a.s.

VŘ - vrchní sestra centrálních operačních sálů

11. února 2020
TOP INZERÁT
Ústecký kraj

Představenstvo nemocnice Litoměřice, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici:

Vrchní sestra centrálních operačních sálů

Požadované kvalifikační předpoklady:
- VŠ vzdělaní Mgr., Bc, VOŠZ, SZŠ + SS
- způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zák. 96/ 2004 Sb., § 5
- min. 10 let praxe
- zkušenost s vedením lidí
- znalost práce na PC a jazykové znalosti výhodou
- Specializovaná způsobilost „sestra pro perioperační péči“ nebo „instrumentování na operačním sále“ podmínkou

Písemné přihlášky zasílejte nejpozději do 13. března 2020 na adresu: Nemocnice Litoměřice, a.s., sekretariát
Představenstva společnosti , paní Petra Lisá, Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice.

K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, platný výpis z rejstříku trestů a strukturovaný životopis s uvedením dosavadní praxe, prohlášení na ochranu osobních údajů podle platných právních předpisů.