Magistrát hl. města Prahy

VŘ - specialista / specialistka zdravotní prevence v odboru zdravotnictví

8. října 2021
INZERÁT
Praha

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje ve výběrovém řízení pozici specialista / specialistka zdravotní prevence v odboru zdravotnictví (kód 0276).

Úplné znění oznámení o výběrovém řízení naleznete na https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Co Vás na této pozici čeká
• konzultační, poradenská a metodická činnost v oblasti zdravotní prevence
• konzultační a metodická činnost v oblastech prevence a osvěty k předcházení vzniku a rozvoje civilizačních onemocnění, zejména diabetu a obezity, minimalizace rizik a prevence šíření infekčních chorob
• provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech zdravotních služeb ve spolupráci s příslušnými poskytovateli zdravotních služeb
• podíl na koordinaci a zajišťování součinnosti státních i nestátních institucí a orgánů při realizaci přijímaných konkrétních opatření na úsecích zdravotní prevence
• příprava a realizace vzdělávacích akcí v oblasti prevence
• podíl na vytváření grantové metodiky v grantových programech pro oblast zdravotnictví, zejména v oblasti zlepšování duševního zdraví a zdravého životního stylu dětí a mládeže
• podíl na hodnocení grantových žádostí a na administraci grantového řízení
• zabezpečování přípravy smluv a poskytování účelových prostředků či dotací
• zajišťování kontroly vyúčtování poskytnutých dotací
• příprava stanovisek k žádostem o dotaci ze státního rozpočtu
• příprava a zpracování materiálů pro orgány hl. m. Prahy, poskytování konzultací ve věcech souvisejících s problematikou zdravotní prevence

Jaké máme požadavky?
• VŠ vzdělání
• zkušenosti v oblasti zdravotní prevence
• zkušenosti v oblasti grantového řízení
• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel; Internet)
• komunikační dovednosti, včetně velmi dobrých vyjadřovacích schopností v písemném i mluveném projevu
• velmi dobré organizační schopnosti
• samostatnost, zodpovědný přístup, pečlivost
• schopnost týmové práce
• vítána znalost zákona o hl. městě Praze

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout?
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, základní plat od 22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době (až o výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
• podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
• pracoviště v centru Prahy
• benefitový systém Cafeteria
• příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
• příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
• podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
• možnost získání služebního bytu

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu (https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html).

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 25. října 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.