REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV

VŘ - Primář/ka odd. zobrazovacích metod

6. ledna 2023
INZERÁT
Praha

Ředitel Revmatologického ústavu, Praha 2, Na Slupi 4 vyhlašuje přijímací řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:
Primář/ka oddělení zobrazovacích metod:

Jedná se o vedoucí funkci, přímo řízenou vedoucím klinického oddělení

Předpoklady:
- VŠ vzdělání lékařského směru
- Nástavbová specializace radiologie a zobrazovací metody (resp. před složením)

Další požadavky:
- 5 let praxe v oboru
- Organizační, komunikační a manažerské schopnosti
- Osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení pracovního týmu
- Uživatelská znalost PC
- Morální, občanská bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Nabízíme:
- Práci v moderním zdravotnickém ústavu s celorepublikovou působností
- Plnou realizaci v oboru
- Nadstandardní platové ohodnocení
- Možnost odborného rozvoje
- Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění a rekreace, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)

Požadované doklady:
- Nabídky se strukturovaným profesním životopisem a s uvedením praxe
- Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- Aktuální výpis z rejstříku trestů
- Čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno trestní řízení
- Souhlas s použitím osobních údajů pro účely přijímacího řízení dle zákona č.110/2019 Sb. o GDPR.

Termín podání nabídek:
Nabídky a požadované doklady doložte k osobnímu jednání.
Další případné informace poskytne sekretariát ředitele, tel. 234 075 244, resp. PaM 224912934.